BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Kozera Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla
Glycerol as a By-product of Biodiesel Production
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 912, s. 5-16, bibliogr. 14 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Produkcja paliw, Właściwości fizykochemiczne, Chemia
Biofuels, Alternative fuels, Fuel production, Physicochemical property, Chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono właściwości fizykochemiczne i sposoby zagospodarowania gliceryny. Przedstawiono ponadto metody przemysłowego przetwórstwa frakcji glicerynowej - pozyskanie, oczyszczanie oraz zatężanie - a także sposób wytwarzania biodiesla, którego produktem ubocznym jest gliceryna. Istotą badań zaprezentowanych w niniejszej pracy była ocena możliwości zatężenia glicerolu poprzez usunięcie pozostałych związków z gliceryny technicznej na adsorbencie węglowym (ARP2) wzbogaconym o tlenowe centra aktywne. Najważniejszą cechą tego podejścia było pominięcie energochłonnego procesu rektyfikacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na słuszność koncepcji zatężania glicerolu za pomocą specjalnie dobranych adsorbentów węglowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the physical and chemical properties of glycerol and how it is used. It also shows methods of the industrial processing of glycerine fraction - in terms of obtaining and concentrating it - and methods of biodiesel production, of which glycerine is a by-product. The paper evaluates the possibility of concentrating glycerol by removing other compounds of technical glycerine using carbon adsorbents (ARP2) prepared with oxygen active centers. The most important aspect of this approach is to eliminate the energy consuming rectification process. Results of this study show that concentrating glycerol using specially selected carbon sorbents is a valid process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska F. [2007], Energie odnawialne pochodzenia rolniczego [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna: Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Grodziec Śląski.
 2. Buczek B., Chwiałkowski W. [2006], Zastosowanie węgla aktywnego utlenionego nadtlenkiem wodoru do oczyszczania zużytego oleju smażalniczego [w:] V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa-Białowieża.
 3. Dollimore D., Heal G.R. [1964], An Improved Method for the Calculation of Pore Size Distribution from Adsorption Data, "Journal of Applied Chemistry", vol. 14, nr 3.
 4. Dubinin M.M. [1987], Adsorption Properties and Microporous Structures of Carbonaceous Adsorbent, "Carbon", vol. 25, nr 5.
 5. Jerzykiewicz W. i in. [2007], Zagospodarowanie frakcji glicerynowych instalacji biodiesla, "Przemysł Chemiczny", t. 86, nr 5.
 6. Juliszewski T., Zając T. [2007], Biopaliwo rzepakowe, PWRiL, Poznań.
 7. Karta bezpieczeństwa - gliceryna farmaceutyczna, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).
 8. Karta bezpieczeństwa - gliceryna techniczna, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).
 9. Karta charakterystyki gliceryny farmaceutycznej, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).
 10. Kupczyk A., Drożdż B., Ruciński D. [2008], Kształtowanie uwarunkowań fiskalnych i prawnych w zakresie produkcji biopaliw w Polsce, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8.
 11. Lotko W., Longwic R. [1999], Nieustalone stany pracy silnika zasilanego paliwem rzepakowym, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 12. Lowell S., Shields J.E. [1991], Powder Surface Area and Porosity, Chapman and Hall, London.
 13. Świadectwo jakości gliceryny technicznej Rafineria Trzebinia S.A.: 8101592.
 14. Ziółkowska M. [2008], Opracowanie wymagań technicznych oraz przeprowadzenie badań eksploatacyjnych dla oceny przydatności stosowania paliwa silnikowego zawierającego 100% FAME, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu