BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Klaudia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Droga do unii bankowej - reformy systemu regulacji sektora bankowego
The route to banking union - reforms of the banking sector regulation system
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2013, nr 4, s. 29-38, tab., bibliogr. s. 37
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, Sektor bankowy, Strefa euro, Integracja finansowa, Unia bankowa
Bank supervision, Banking sector, Eurozone, Financial integration, Banking union
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Reforma systemu nadzoru finansowego jest wskazywana jako działanie konieczne do uczynienia strefy euro i - szerzej - Unii Europejskiej mniej podatnymi na kryzysy finansowe i gospodarcze. Wielu ekonomistów jest zdania, że ostatecznym celem takich przedsięwzięć powinno być utworzenie unii bankowej. W artykule przeprowadzono analizę tej koncepcji. W szczególności poddano ocenie rozwiązania ukierunkowane na sterowanie płynnością sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)

The reform of financial supervision is seen as the key step to make the Eurozone and - in the broader sense - European Union less vulnerable to financial and economic crises. Many economists point, that the ultimate objective of such endeavours should be the establishment of the banking union. The article presents an analysis of that concept. In particular reforms aiming at stabilization of the liquidity of the banking sector have been scrutinized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council of the European Union (2013), Bank capital rules: Council endorses agreement with EP, Press release 7088/13, Bruksela.
 2. Council Regulation (EU) No 1024/2013, (2013), Conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Bruksela.
 3. Elliott D. (2012), Key issues on European Banking Union Trade-offs and some recommendations, Global Economy and Development at Brookings, Working paper 52/2012.
 4. European Comission(2012), New crisis management measures to avoid future bank bail-outs, Press release IP/12/570 Bruksela.
 5. European Commission (2013), Commission proposes Single Resolution Mechanism for the Banking Union, Press Release IP/13/674, Bruksela.
 6. European Commission (2013), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund, COM(2013) 520 final, Bruksela.
 7. Final Report (2012), High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, chaired by E. Liikanen, Bruksela.
 8. Grosse T.G.(2013), Dylematy unii bankowej, Analiza Natolińska 2 (60), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 9. Obal T. (2005), Podstawowe cechy systemów gwarantowania depozytów i działalności pomocowej w państwach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
 10. Ramotowski J. (2013), Banki w UE mają nową konstytucję, Obserwator Finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/banki-w-ue-maja-nowa-konstytucje/(data dostępu: 10.11.2013 r.).
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2013), w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Bruksela.
 12. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuy'a (2012), W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, Van Rompuy H., Bruksela.
 13. Szpringer Z. (2013), Unia Bankowa, "INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze",nr 8 (145), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 14. Zaleska M. (red.) (2013), Unia Bankowa,Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu