BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Satysfakcja zawodowa : artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego : przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych
Job satisfaction : artifact or functional dimension of intellectual capital : overview of theoretical concepts and research approaches
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 2 (24), s. 13-28, rys., tab., bibliogr. poz. 29
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Kapitał intelektualny, Efektywność, Badanie satysfakcji, Zaangażowanie organizacyjne, Zadowolenie z pracy
Work motivation, Intellectual capital, Effectiveness, Satisfaction research, Organizational commitment, Job satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu tradycyjnych badań psychologicznych na temat satysfakcji zawodowej oraz aktualnych koncepcji teoretycznych dotyczących źródeł zaangażowania i motywacji wewnętrznej w kontekście kapitału intelektualnego. Autor prowadzi rozważania począwszy od klasycznego ujęcia satysfakcji w ujęciu statycznym i związanych z nią programów wzbogacania pracy wynikających z teorii właściwości pracy i koncepcji przywiązania organizacyjnego, aż po teorię autodeterminacji i nowoczesne koncepcje zaangażowania do pracy. Kładzie nacisk na współczesne teorie i koncepcje rozwijane w psychologii, natomiast stosunkowo rzadko wykorzystywane w praktyce zarządzania, akcentując potrzebę uświadamiania kadry zarządzającej w zakresie wykorzystywania naturalnego potencjału motywacji wewnętrznej i zaangażowania w ramach kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to emphasize the role of job satisfaction based on an organizational commitment and work engagement within the intrinsic motivation model of self-determination theory. Work engagement is nowadays one the most explored concept in psychology and HRM. Organizational engagement is an individual and psychological competence determining organizational effectiveness and innovativeness ability within intellectual capital and it may be created simultaneously by internal and external growth processes. The success of management based on the psychological engagement is determined by a group of factors: psychological, organizational and economic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
 2. Amabile T.M., De Jong W., Lepper M., Effects of externally imposed deadlines on intrinsic motivation, "Journal of Personality and Social Psychology", 1976, 34.
 3. Bakker A., Albrecht S.L., Leiter M.P, Work Engagement: Further reflection on the state of play, "European Journal of Work and Organizational Psychology", 2011, Vol. 20 (1).
 4. Bakker A., An Evidence - Based Model of Work Engagement, "Current Directions in Psychological Science", 2011, Vol. 20 (4).
 5. Bazińska R., Radzikowska-Wrzosek R., Retowski S., Szczygieł D., Strategie pracy emocjonalnej - konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M., Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Berry L.M., Psychology at Work, McGraw Hill Companies, Inc. San Francisco 1997.
 7. Campion M.A., McClelland C.L., Interdisciplinary examination of the cost and benefits of enlarged jobs: A job design quasi - experiment. "Journal of Applied Psychology", 1991, 76.
 8. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 9. Chrupała-Pniak M., Sulikowska-Formowicz M., Organizacyjna kompetencja innowacyjności, w: Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, red. B. Kożusznik, "Chowanna" 2010, tom 2 (35).
 10. Deci E.L., Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. "Journal of Personality and Social Psychology", 1971, 18.
 11. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 12. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work. Test of a new theory. "Organizational Behavior and Human Performance", 1976, 16.
 13. Herzberg F., Mausner B., Snyderman B., The Motivation to Work, London, Granada 1959.
 14. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 16. Locke E.A., Latham G.P., Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel, "Psychological Science", 1990, 1.
 17. Macko M., Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2009.
 18. Macko M., "My" i "oni" w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 115, Wrocław UE 2010.
 19. Maslach Ch., Leiter M., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 20. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 115, UE, Wrocław 2010.
 21. Retowski S., Model EVLN - próba całościowego myślenia o reakcjach pracowniczych, w: Człowiek w pracy i w organizacji, Perspektywa psychologiczna red. B. Rożnowski, M. Łaguna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 22. Roos G., Roos J., Measuring Your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning", 1997, Vol. 30, No. 3.
 23. Rożnowski B., Łaguna M. red. Człowiek w pracy i w organizacji, Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 24. Ryan R.M., Deci E.L., Self- Determination Theory and the facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well- Being, "American Psychologist", 2000, January, Vol. 55, No. 1.
 25. Salanova M., Agut A.,. Peiro J.M, Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate, "Journal of Applied Psychology", 2005, Vol. 90, No 6.
 26. Schaufeli W.B., Bakker A., van Rhenes W., How Changes in job demands and resources predict burnout, work engagement and sickness and absenteeism, "Journal of Organizational Behavior", 2009, Vol. 30.
 27. Schultz D. P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 28. Szabowska-Walaszczyk A., Zaangażowanie w pracy i organizacji, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M., Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 29. Zawadzka A., Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5785
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu