BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wolność i własność prywatna jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jeana-Baptiste'y Saya
Freedom and Ownership as Necessary Elements of Economic order in the Jean-Baptiste Say's Theory
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 112-121
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Słowa kluczowe
Ekonomia, Własność w gospodarce
Economics, Ownership in economy
Say Jean-Baptista
Abstrakt
W artykule zaprezentowano stosunek Saya do dwóch fundamentalnych idei liberalizmu gospodarczego, a mianowicie wolności i własności prywatnej, które stanowią fundament sayowskiego porządku ekonomicznego.(fragment tekstu)

Jean-Baptiste Say (1767-1832) was one of the most staunch supporters and exponents of liberal classical economics. His undeterred faith in automatic balance restoring thanks to market mechanism was expressed in his market law. Say's economic liberalism based on certain, indispensable principles. Economic freedom and private ownership in this French economist doctrine were foundations of economic order. Say's liberal postulates contain ideas of broadening economic freedom, especially entrepreneurship freedom, freedom of ownership and trade exchange and the necessity of proprietary rights protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Steiner: The Structur of Say's Economic Writings. "The European Journal of the History of Economic Thought" Summer 1998, s. 228.
  2. P. Steiner: Comment stabiliser l'ordre social moderne? J.-B. Say, l'économie politique et la Révolution. "Economie et Société". "Oeconomia". Série PE 1990, juillet-octobre, nr 13, s. 190.
  3. J.-B. Say: Cours complet d'économie politique pratique. Edizioni Bizzarri, Roma 1968, s. 14.
  4. L. Bourcier de Carbon: Essai sur l'histoire de la pensée et des doctrines économiques. T. 1. Edition Montchrestien, Paris 1971, s. 234.
  5. J.-B. Say: Traktat o ekonomii politycznej. PWN. Kraków 1960, s. 206.
  6. J.-B. Say: Cours à l'Athénée. W: J.-B. Say: Cours d'économie politique pratique. Osnabrück. Otto Zeller 1996, s. 153.
  7. P. Mantoux: Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku. Zarys dziejów powstania wielkiego nowoczesnego przemysłu w Anglii. PWN. Warszawa 1957, s. 401.
  8. K. Gide, K. Rist: Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1. Gebethner i Wolff, Warszawa 1919, s. 287.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu