BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simon Krzysztof D.
Tytuł
Nieprawidłowe strategie zabezpieczania się polskich przedsiębiorców przed ryzykiem kursowym
Invalid Strategies of Protecting Enterpreneurs Against Risk Associated whit Exchange Risk
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 275-290, wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Działalność socjalna przedsiębiorstwa, Ryzyko kursowe, Ryzyko walutowe
Business activity, Social enterprise activity, Exchange risk, Currency risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie pojęcia ryzyka walutowego na gruncie literatury krajowej i zagranicznej, wymienienie podstawowych metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, a także oparta na faktycznym przypadku z polskiego rynku, ocena przyjętej przez polskie przedsiębiorstwo strategii zabezpieczania się przed powyższym ryzykiem. Na podstawie powyższego studium przypadku autor dokonał oceny skutków zawartych transakcji na kondycję omawianego przedsiębiorstwa i jego relacji z instytucjami finansowymi. Celem artykułu będzie wskazanie nieprawidłowości podczas określania i realizacji strategii zabezpieczania się przed powyższym ryzykiem. Artykuł ma charakter empiryczno-opisowy. (fragment tekstu)

The article deals with "invalid strategies of protecting Polish entrepreneurs against risk associated with foreign exchange risk". An overview of business risk is a key element of interest to the author of this report. He discusses the concept of risk in the Polish and foreign literature, the types and methods of risk management, including methods to protect entrepreneurs. Significant amplitude fluctuations of foreign currency in Poland in the years 2008 and 2009 caused deterioration of the financial health of the Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett, D., 2000, Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Bruckner, A., 1939, Trzaski Everta i Michalskiego encyklopedia staropolska, t. 2, Nakład Księgami Wydawniczej Trzaska, Evert i Michałowski S.A., Warszawa.
 3. Czekaj, J. (red.), 2008, Rynek, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dębski, W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Frosztęga, B. (red.), 2002, Wielki słownik polsko-francuski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechną Warszawa.
 6. Golec, G., 2002, Opcje na polskim rynku finansowym wycena strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 7. Gontarski, W., 2009, Toksyczne opcje walutowe na przykładzie polskich opcji walutowych, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich - Z/O Warszawa, 2009.
 8. Jajuga, K., Jajuga T., 2006, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kliem, R.L., Ludin, I.S., 1997, Reducing Project Risk, Gower, Aldershot.
 10. Knight Frank, H., 2006, Risk, Uncertainly and Profit, Wyd. Cosimo, Inc. New York.
 11. Krayenbuehl, T., 2001, Cross-Border Exposures and Country Risk, Woodhead, New York.
 12. Marcinek, K., 2000, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Misztal, P., 2004, Zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany kursu walutowego, Difin, Warszawa.
 14. Najlepszy, E., 2007, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rogowski, W., Michalczewski, A., 2005, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 16. Sopoćko, A., 2005, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szkutnik, M., 2003, Podręczny słownik polsko-angielski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 18. Tkaczyk, T.P., 1997, Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 19. Willett, A.H., 2002, The Economic Theory of Risk and Insurance, University Press of the Pacific, ed. 1.
 20. Zając, J., 2002, Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 21. Zgółkowa, H. (red.), 2002, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 37, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 22. Wyrok SN z dnia 15 marca 2007 roku IUK 300/06, LEX nr 338807.
 23. Tabela kursów średnich nr 49/A/NBP/2008 [online], http://nbp.pl [dostęp: 10 marca 2008 roku].
 24. Tabela A kursów średnich nr 48/A/NBP/2009 [online], http://nbp.pl [dostęp: 10 marca 2008 roku].
 25. http://www.nbp.pl [dostęp: maj 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu