BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Monika
Tytuł
Systemy wartości menedżerów jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
The Managers´ Value System as an Enterprises´ Competition Index
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 291-299, wykr., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Zysk przedsiębiorstwa
Manager, Enterprise competitiveness, Enterprise effectiveness, Business profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wartość nie jest pojęciem wyłącznie filozoficznym - w naukach ekonomicznych jest pojęciem o wielowiekowej tradycji i posiada dla tej dyscypliny fundamentalne znaczenie. Potwierdza to wielu autorów - wartość stanowi nowy, ważny element budowania przewagi konkurencyjnej opartej nie tylko na idei budowania wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Czy zatem wartości będące częścią składową kultury organizacyjnej można uznać na przedmiot budowy przewagi konkurencyjnej? Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych w wycenie współczesnych przedsiębiorstw potwierdza równie wiele publikacji - podstawą osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesów w walce konkurencyjnej jest dysponowanie i umiejętne wykorzystywanie właściwej kompozycji zasobów. Czy więc menedżerowie i ich systemy wartości mają wpływ na efektywność przedsiębiorstw? Oto pytania, które skłoniły autorkę do podjęcia niniejszego zagadnienia. (fragment tekstu)

The subject of the article is reflection on competitive advantage in human resources, especially connected with managers and their systems of value. The article is an attempt at giving a definition of the notion "value system" and characterizing some competitive indexes, such as: quality of the managerial staff, propensity to cooperate and the enterprise's reputation. Moreover, the author indicates that values are the common platform for these indexes. The article ends with conclusions that would partly contribute to find the answer to the question what is the impact of managers' value systems on the enterprise's effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman, J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Cameron, K., Quinn, R., 2003, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Chan Kim, W., Mauborgne, R., 2005, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 4. Cooper, K., Sawa, A., 2000, EQ inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Studio Emka, Warszawa.
 5. Crawford, P., 2006, How to engender the real "spirit" of customer service, Customer Management vol. 14, iss. 4.
 6. Crosby, A., 2006, How getting emotional can build customer loyalty in emerging markets, Customer Manager November/December.
 7. del Strother, J., 2007, Diversity boom for staff and customers, Customer First vol. 7 (4).
 8. Drucker, P., 1995, Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 9. Dudycz, T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 10. Dietl, J., Gasparski, W. (red.), 1999, Etyka biznesu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Evans, Ch., 2005, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Fazlagić, A.J., 2007, Marka człowieka, CEO nr 02.
 13. Fitzhand, M., 1982, Wartości a fakty, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Grzelak, J., 1978, Konflikt interesów. Analiza psychologiczna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 15. Heidtman, J., 2007, Praca w zgodzie z własnymi wartościami, Harvard Business Review nr 12 (58).
 16. Hurst, S., 2007, In the frame, Customer Management vol. 15, iss. 5.
 17. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87 [dostęp: maj 2010].
 18. Kłosiński, A., 2007, Strategia sukcesu {carpe diem), Wydawnictwo Verba, Lublin.
 19. Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kotarbiński, T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 21. Kurowska, K., Rudziński, R., 1981, Filozofia i wartości, KAW, Warszawa.
 22. Lewandowska, A., Likierski, M., 2005, Pod presją czasu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. Gorynia, M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 24. Marra, T., 2006, Customer management myopia - why we need to see the bigger picture, Customer Management vol. 14, iss. 2.
 25. Martyniak, Z., 1975, Organizacja i zarządzanie, Książka i Wiedza, Warszawa.
 26. Nail, F., 2007, Jak menedżer może zbudować własną markę, Harvard Business Review nr 12 (58).
 27. Obłój, K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Obłój, K., 2001, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Penc, J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 30. Peters, T., 2007, Z innej perspektywy, Harvard Business Review nr 12 (58).
 31. Ray, R., 2007, Focusing on customer centricity, Customer Management vol. 15, iss. 3.
 32. Reykowski, J., Kochańska, G., 1980, Szkice z teorii osobowości, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 33. Rosenbluth, H.F., McFerrin, P.D., 2009, Po drugie klient, Wolters Kluwer business, Kraków.
 34. Senge, P., 2002, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 35. Skoczylas, W. (red.), 2007, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 36. Smith, S., 2005, The customer trust viod - and how to fill it, Customer Management vol. 13, iss. 4.
 37. Sprenger, R.K., 2009, Zaufanie, MT Biznes, Warszawa.
 38. Stachowicz-Stanuch, A., 2007, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice.
 39. Tatarkiewicz, W., 1976, O doskonałości, Polskie Wydawnictwo Naukowe , Warszawa.
 40. Tatarkiewicz W., 1986, O filozofii i sztuce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 41. Wegner-Jezierska M., 2003, Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu reklamowego, w: W. Dmochowski (red.), Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 42. Zaleznik A., 2007, Prawdziwa istota pracy menedżera, Harvard Business Review nr 2.
 43. Zbiegień-Maciąg, L., 1996, Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 44. Zieleniewski, J., 1978, Organizacja zespołów ludzkich, wyd. IV, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu