BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zmiany w sytuacji materialnej ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego (1930-1935)
Changes in the Financial Situation of Population of the Upper Silesians in the Time of Recession
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 122-133, tab.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Rynek pracy, Dochody ludności
Economic crisis, Labour market, People's income
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Celem publikacji jest ukazanie związku między stanem koniunktury a sytuacją na rynku pracy oraz materialnym położeniem ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu.(fragment tekstu)

The state inactivity in the social area during the time of Great Depression provoked a negative social response. As the state was under the pressure of trade unions and political parties, it introduced some reforms and started the projects which aim was to minimize the negative effects of rising unemployment and expanding poverty.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szafulski: Przyczyny nierówności istniejących w świecie. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Red. G. Wodniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 199-207.
 2. B. Szopa: Nierówności dochodowe - język opisu. "Polityk Społeczna" 2005, nr 2, s. 2-4.
 3. N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1930 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1931, z. 9, s. 362- -367;
 4. N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1931 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1932, z. 9, s. 353-358;
 5. Górnośląski przemysł węglowy w 1933 roku. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1934, nr 3, s. 52-55;
 6. H. Horowitz: Sytuacja w hutnictwie żelaza Górnego Śląska. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1932, nr 3, s. 51-52;
 7. Hutnictwo żelaza w 1929 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1930, z. 3, s. 567-572;
 8. Hutnictwo żelaza w 1930 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1931, z. 12, s. 511-519;
 9. Hutnictwo żelaza w 1931 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1932, z. 12, s. 400- -403;
 10. A. Olszewski: Sytuacja przemysłu węglowego w 1933 roku. Widoki jego rozwoju, "Przegląd Gospodarczy" 1934, z. 3, s. 44-49;
 11. Położenie górnośląskiego przemysłu węglowego. "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze" 1930, nr 23, s. 14-15;
 12. F. Wileński: Kryzys gospodarczy w Polsce. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1930, nr 1, s. 5-7;
 13. Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne. Red. F. Serafin. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 46.
 14. M. Grzyb: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, s. 135-139.
 15. J. Pabisz: Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Red. K. Popiołek, Wrocław 1956, s. 511-528.
 16. J. Chlebowczyk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1969, t. IV, s. 504-506;
 17. J. Jaros: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim (1915-1945). Śląski Instytut Naukowy, PWN, Katowice, Kraków 1969, s. 120-125;
 18. J. Derengowski: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1929. "Statystyka Pracy" 1930, z. 1, s. 118-122;
 19. H. Jędruszczak: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924- 1939. PWN, Warszawa 1958, s. 133.
 20. M. Ciechocińska: Próba walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej. Warszawa 1965, s. 81-86; "Przegląd Gospodarczy" 1932, nr 10, s. 421; 1933, nr 6, s. 617-618.
 21. S. Bożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa 1934, s. 12.
 22. S. Brożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa 1934, s. 17.
 23. A. Hrebenda: Niektóre elementy położenia robotników przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933). Studia i Materiały z Dziejów Śląska. T. VIII Red. K. Popiołek. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 522-523.
 24. J. Ziemba: Biedaszyby Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice 1967, s. 26, 63-65.
 25. J. Żółtaczek: Dzikie kopalnie węgla na Górnym Śląsku. W: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Katowice 1936, t. V, s. 24-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu