BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Marzena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Use of Marketing Indicators to Measure and Monitor the Effects of Implementing the Concept of User-Driven Innovation
Źródło
e-Finanse, 2013, vol. 9, nr 4, s. 53-60, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Stymulowanie innowacyjności, Użytkownicy informacji
Innovations, Stimulate innovations, Users of information
Uwagi
summ.
Abstrakt
The importance of users as a source of information for company innovation activity was raised in the 1980s by von Hippel. Today, a concept of a similar basis is known and developed in Europe under the name of User-Driven Innovation (UDI). The UDI is based on the belief that enterprises which are able to create, often in close cooperation with customers, products and services with features desired by users will survive in the market. In order to achieve the above, companies are trying to identify the hidden, often unconscious, needs of users, in order to try to meet these needs (UDI - Consumer Voice) or implement ready-made innovative solutions attributed to consumers (UDI - Consumer Leadership) (Warzybok, et al., 2008; NORDEN, 2006). Due to the growing significance of users as a source of information for innovation activities it is important to find measures which could assess the impact of this source on company innovativeness (Krawczyk, 2013b). The aim of this paper is to show that marketing indicators focused on measuring the relationship with customers can be used to measure the effects of implementation of UDI in innovative companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011). Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Warsaw. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_ innowacyjna_2008- 2010.pdf. Accessed 27 August 2013.
 2. Jaruga, A., Kabalski, P., Szychta, A. (2010). Rachunkowość zarządcza. Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 3. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
 4. Kinsco, I., Edler, J. (2011). Trends and Challenges in Demand-side Innovation Policies in Europe. Thematic Report 2011 under Specific Contract for the Integration of Inno Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), Technopolis Group. Retrieved from http://ec.europa.eu/ enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7011. Accessed 27 August 2013.
 5. Kinsco, I., Griniece, E. (2012). Innovation Policy in 2012 - Challenges, Trends and Responses. Produced under Specific Contract for the Integration of Inno Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), Technopolis Group. Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/inno-policy-trends_en.pdf. Accessed 27 August 2013.
 6. Kotler, P., Trias de Bes, F. (2011). Winning at Innovation. The A-to-F Model. Great Britain: Pelgrave Macmillan.
 7. Kozielski, R. ed. (2011). Wskaźniki marketingowe (4th ed.). Warsaw: Oficyna a Wolter Kluwer business.
 8. Krawczyk, M. (2013a). Zastosowanie miar perspektywy klienta BSC w koncepcji User - Driven Innovation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 62, 607-616.
 9. Krawczyk, M. (2013b). Sources of Information for Innovation Activity. Types. Importance. Measurement. Oeconomia Copernicana, 1, 5-18.
 10. Krawczyk, M. (2012). Rola klienta we wdrażaniu przez przedsiębiorstwa innowacji według koncepcji User- Driven Innovation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 637-655.
 11. Prahalad, C. K., Krishnan, M. S. (2008). The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Network. MCGrawHill.
 12. Putting Knowledge into Practice: A Broad-based Innovation Strategy for the EU. COM 502, (2006), Communication from the Commission to the Council, he European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels: Commission of the European Communities. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ com/2006/com2006_0502en01.pdf. Accessed 27 August 2013.
 13. Rosted, J. (2005), User - Driver Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen. Retrieved from http://www.euc2c.com/graphics/en/pdfs/mod3/ userdriveninnovation.pdf. Accessed 27 August 2013.
 14. Tidd, J., Bessant, J. (2009). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. West Sussex: John Wiley and Sons Limited.
 15. Understanding User-Driven Innovation (2006), NORDEN, Copenhagen, Nordic Counsul of Ministers. Retrieved from http://www.norden.org/da/publikationer/ publikationer/2006- 522/at_download/publicationfile. Accessed 23 August 2013.
 16. Von Hippel, E. (2007). Democratizing Innovation: the Evolving Phenomen of User Innovation. In: Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to the Policy Needs. Paris, OECD. D0I:10.1787/9789264039667-5-en. Retrieved from http://www.oecd.org/sti/inno/37450155.pdf. Accessed 23 August 2013.
 17. Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press. Retrieved from http://web.mit.edu/evhippel/www/sources.htm. Accessed 22 August 2013.
 18. Von Hippel, E. (1986). Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. Management Science, 32 (7), 791-805. Retrieved from http://web.mit.edu/evhippel/www/papers/ Lead%20Users%20Paper%20-1986.pdf. Accessed 22 August 2013.
 19. Warzybok, B., Pander, W., Górzyński, M. (2008). Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), Warsaw, CASE-Doradcy sp. z o.o. Retrieved from http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/7B61C99B-557E-4B4F-92EC-B557E197F4C7/52673/ Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf. Accessed 23 August 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu