BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej
Modernization Projects of the Nation State Position Within the European Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 1, s. 153-172, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Europeizacja, Globalizacja, Stosunki międzynarodowe
Europeanisation, Globalization, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wyraźnie daje się zauważyć ewolucję systemu światowego. Na skutek procesów globalizacji, obok tradycyjnych uczestników stosunków międzynarodowych takich jak państwa, coraz większą rolę zaczynają odgrywać ponadnarodowe organizacje rządowe, pozarządowe, międzynarodowe korporacje i związki zawodowe. Na tym tle szczególne znaczenie przypisuje się organizacjom międzynarodowym o charakterze regionalnym. Wśród nich niewątpliwym liderem jest Unia Europejska (UE). Choć bezspornym wydaje się fakt, iż rola współczesnego państwa oraz jego atrybutów ulegają ciągłej ewolucji, to w literaturze przedmiotu toczy się debata na temat znaczenia procesu integracji europejskiej dla zachodzących zmian. Przebiega ona na ogół pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami umacniania się quasi-federalnej struktury Unii Europejskiej. Ci pierwsi argumentują, iż globalizacja wymusza delegowanie kompetencji i uprawnień na poziom ponadnarodowy, a ograniczanie roli państwa jest pewnym naturalnym efektem ubocznym historycznie uwarunkowanego procesu. Ci drudzy wzywają do umocnienia współpracy międzyrządowej w celu zapobieżenia powstania superpaństwa rządzonego przez nieposiadających politycznej legitymacji technokratów z Brukseli. I jedni, i drudzy wychodzą jednak z niesłusznego założenia, iż Unia Europejska to byt zupełnie niezależny od państw członkowskich, a wzajemna relacja jest jednostronna i hierarchiczna (top-down).(fragment tekstu)

The article undertakes the diffcult task of assessing the impact of the European inte tion on the shift of position of national states in the world system. The author argues that the main political and economic motivation to be a part of this process is the strengthening of member states, not weakening them. She also demonstrates that the EU multi-level decision-making process guarantees a critical role for member states, at the same time allowing for activities that would not be possible if these states chose to act alone. Finally, the article stresses that the current direction in which the EU is heading does not indicate a possibility of a supranational federal European state emerging in the near future. The most probable outcome of the processes will be rather a hybrid model, with member states still at the heart of the decision-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" 2007, Seria C, nr 306, Bruksela (17 grudnia).
 2. Berglund S. et al., Where does Europe end? Borders, limits and directions of the EU, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009, s. 11-33.
 3. Błaszczyk M., Świerkocki J., Wybrane problemy integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łodź 1998, s. 32-34.
 4. Bromley S., Governing Europe: governing the European Union, SAGE Publications, London 2001, s. 71.
 5. Cerny P. G., Globalization and the changing logic of collective action, "International Organization" 1995, no. 49(4), s. 621.
 6. Citrin J., Sides J., More than nationals: how identity choice matters in new Europe, w: Transnational identities: becoming European in the EU, red. R. Herrmann, T. Risse, M. Brewer, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2004, s. 161-185.
 7. Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2001, s. 186-192.
 8. Fligstein N., Euroclash: the EU, European identity and the future of Europe, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 209.
 9. Fligstein N., Euroclash: the EU, European identity and the future of Europe, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 222-227.
 10. Goldsmith M., Page E., Changing government relations in Europe: from localism to intergovernmentalism, Routledge Taylor & Francis Group, London 2010, s. 3-4.
 11. Hix S., The political system of the European Union, McMillan Publishing, London 1999.
 12. Hurrell A., Menon A., International relations, international institutions and the European state, w: Governing Europe red. J. Hayward, A. Menon, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 398-405.
 13. Knill C., The europeanisation of national administrations: patterns of institutional change and persistence, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 14. Krakowski J., Unia Europejska: szkice o integracji, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2009, s. 19-22.
 15. Laursen F., Federalism: from classical theory to modern day practice in the EU and other politics, w: The EU and federalism: polities and policies compared, red. F. Laursen, Ashgate Publishing & Lund Humphries Publishing Company, Surrey 2011, s. 12-13.
 16. le Gales P., Changing European state pressures, w: Governing Europe, red. J. Hayward, A. Menon, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 380-394.
 17. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 168.
 18. Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, przeł. H. Hagemejer, K. Hagemejer, PWN, Warszawa 1986, s. 35.
 19. Marszałek A., Integracja europejska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 1997, s. 45-47.
 20. Maurer A., J. Mittag, W. Wessels, National systems: adaptation to the EU System - trends, offers and constraints, w: Linking EU and National Governance, red. B. Kohler-Koch, Oxford University Press, Oxford2003, s. 53-77.
 21. Menon A., Conclusions: Governing Europe, w: Governing Europe, red. J. Hayward, A. Menon, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 424.
 22. Milward A., Brenanm G., Romero F., The European rescue of the Nation State, University of California Press, Berkeley 1992.
 23. Moravcsik A., Federalism in the European Union: rhetoric and reality, w: The federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union, red. K. Nicolaidis, R. Howse, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 163-164.
 24. Muller W., The changing European state, w: Governing Europe red. J. Hayward, A. Menon, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 369-379.
 25. Nugent N., W. Paterson, The political system of the European Union, w: Governing Europe red. J. Hayward, A. Menon, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 92.
 26. Nye J., Soft power: the means to success in world politics, Public Affairs, New York 2004.
 27. Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1993, s. 26.
 28. Riedel R., Przyjaźń rynkowa i wspólnota polityczna, w: Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 27.
 29. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 100.
 30. Sandholtz W., Sweet A. S., Integration, Supranational Governance and the institutionalization of the European polity, w: European integration and Supranational Governance, red. W. Sandholtz, A. Stone Sweet, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 5-7.
 31. Schmidt V., Federalism and State Government in the European Union and the United States: an institutional perspective, w: The federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union, red. K. Nicolaidis, R. Howse, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 335-354.
 32. Smith K., The making of EU foreign policy - the case of Eastern Europe, New York 2004, s. 3.
 33. Strange S., Power in the world economy, w: S. Strange, States and markets, London 1994, s. 24-25.
 34. Wallace H., Politics and policy in the EU: the challenges of governance, w: Policy making in the European Union, red. H. Wallace, W. Wallace, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 100.
 35. Weber M., Economy and society, vol. 1, University of California Press, Berkeley, CA, 1978.
 36. Weiler J. H. H., Federalism without constitutionalism: Europe's sonderweg, w:The federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union, red. K. Nicolaidis, R. Howse, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 55.
 37. Weiler J. H. H., Federalism without constitutionalism: Europe's sonderweg, w:The federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union, red. K. Nicolaidis, R. Howse, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 58-59.
 38. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000, s. 26.
 39. Żukrowska K., Budżet ogólny Unii Europejskiej w warunkach kryzysu, w: Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 54-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu