BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki), Wcisły Mirosław (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2012, nr 3, s. 5-14, tab., bibliogr. s. 14
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Rynek kapitałowy, Kryzys gospodarczy, Ład korporacyjny
Mergers and acquisitions, Capital market, Economic crisis, Corporate governance
Abstrakt
Kryzys gospodarczy wpływa na osłabienie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Towarzyszący temu drastyczny spadek cen akcji może stanowić motywację do podejmowania działań mających na celu przejęcie kontroli nad spółkami notowanymi na giełdzie. Polski model nadzoru nad działalnością spółek zalicza się do systemów zamkniętych. Jego najważniejszą cechą jest duża koncentracja własności i kontroli, mogąca prowadzić do mniejszej skuteczności zewnętrznych (rynkowych) mechanizmów nadzoru nad działalnością spółek, w tym przede wszystkim rynku kontroli korporacji. W tym kontekście interesująca jest ocena wpływu obecnego kryzysu finansowego na funkcjonowanie mechanizmu nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek publicznych. Chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy jednym ze skutków kryzysu jest uaktywnienie mechanizmów fuzji i przejęć, charakterystycznych dla otwartego modelu kontroli nad korporacją. Celem artykułu jest ocenienie - na przykładzie wybranej grupy polskich spółek giełdowych, w których wystąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu w okresie 2006-2010 - skali i skutków tych procesów. W szczególności analizie zostały poddane formy przejęcia kontroli nad spółkami, rodzaje akcjonariuszy zaangażowanych w te transakcje oraz ich skutki finansowe dla przejmowanych spółek. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allgood S., Farrell K.A. (2000), The Effect of CEO Tenure on the Relation Between Firm Performance and Turnover, "The Journal of Financial Research", vol. XXIII, no. 3.
  2. Arthaud-Day M.L., Certo S.T., Dalton C.M., Dalton D.R. (2006), A Changing of the Guard: Executive and Director Turnover Following Corporate Financial Restatement, "Academy of Management Journal", vol. 40, no. 6.
  3. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
  4. Krug J., Aguilera R. (2005), Top Management Team Turnover in Merges and Acquisitions, "Advances in Merges and Acquisitions", no. 4.
  5. Manne H.M. (1965), Mergers and the Market for Corporate Control, "Journal of Political Economy", vol. 73, issue 2.
  6. Sasiak R. (2000), Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy, Zakamycze.
  7. Urbanek P., Wcisły M. (2011), Własność i kontrola w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź.
  8. Urbanek P. (2012), Zmiany w akcjonariacie w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego[w:] Urbanek P., Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  9. Walking R.A., Long M.S. (1984), Agency theory, managerial welfare and takeover bid resistance, "The Rand Journal of Economics", no 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu