BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waligóra Kamil (Uniwersytet w Białymstoku, doktorant), Waligóra Tomasz (Uniwersytet Gdański, student)
Tytuł
Przypadek rozwoju gospodarczego Japonii w teorii klucza lecących gęsi
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2012, nr 3, s. 28-39, tab., bibliogr. s. 38-39
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Postęp techniczny
Economic development, International economic relations, Technical progress
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie teorii klucza lecących gęsi i jej wpływu na rozwój Azji w XX wieku. Teoria ta w pierwotnej wersji została zaprezentowana w latach 30. XX wieku przez Kaname Akamatsu. Japonia realizowała tę teorię, podejmując działania różnego rodzaju, m.in. współtworząc Azjatycki Bank Rozwoju. Bank stał się jednym z narzędzi propagowania teorii klucza lecących gęsi wśród państw azjatyckich. Dzięki polityce prezentowanej w teorii Kaname Akamatsu Japonia przez wiele lat była liderem w regionie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czech K. (2010), Rola uwarunkowań kulturowych w procesie ewolucji pozycji Japonii we współczesnej gospodarce światowej [w:] T. Sporek, Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Drelich-Skulska B. (2002), Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, AE, Wrocław.
 3. Görg H., Greenaway D. (2001), Foreign direct investments and Intra-industry spillovers, Leverhulme Centre for research on Globalization and Economic Policy, University of Nottingham, Paper prepared for United Nations Economic Commission for UNECE/EBRD, Genewa.
 4. Góralski W. (1991), Japonia a współpraca regionalna w strefie Azji-Pacyfiku. Studia i Materiały, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 5. Grabowiecki J. (2009), Japoński model gospodarczy jako wzorzec dla krajów Azji południowo-wschodniej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (44), Białystok.
 6. Henshall K.G. (2004), Historia Japonii, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 7. Hofstede G. (2007), Cultures and organizations, PWE, Warszawa.
 8. Kilby, Ch. (2006), Donor influence in multilateral development banks: The case of the Asian Development Bank, "Review of International Organizations" 1(2), Villanova University, USA.
 9. Monkiewicz J. (1981), Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej, PWN, Warszawa.
 10. Ozawa T. (1999), Pacific economic integration and the "flying geese" paradigm [w:] A.M. Rugman, Deepening Integration in the Pacific Economies, Corporate Alliances, Contestable Markets and Free Trade, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 11. Oziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Pałasz-Rutkowska E., Starecka K. (2004), Japonia, Trio, Warszawa.
 13. Saito T., Ishida K. (2007), ADB and JAPAN, second edition, NGO Forum on ADB, Philippines.
 14. Tubielewicz J. (1985), Historia Japonii, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław
 15. World Trade Report 2010 Trade Policy Commitments and Contingency Measures, WTO, Genewa 2010.
 16. Kasahara S. (2004), The flying geese paradigm: a critical study of its application to east Asian regional development, Discussion Papers United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org [data dostępu: 26.06.2011].
 17. Mroczkowski B., Spór mocarstw,www.geopolityka.org/index.php/analizy/714-spor-mocarstw-o-kuryle [data dostępu: 07.07.2011].
 18. Ozawa T. (2001), The "hidden" side of the "flying-geese" catch-up model: Japan's dirigiste institutional setup and a deepening financial morass, working papers, http://academiccommons.columbia.edu [data dostępu: 05.07.2011].
 19. History ADB, serwis internetowy Azjatyckiego Banku Rozwoju, www.adb.org [data dostępu: 16.06.2011].
 20. World trade developments, serwis internetowy Światowej Organizacji Handlu, www.wto.org,[data dostępu: 19.11.2011].
 21. World Bank, serwis internetowy Banku Światowego, www.worldbank.org [data dostępu:11.12.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu