BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Kapuścińska Wiesława (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na kontrolę sytuacji płynnościowej sektora bankowego w warunkach niskiej inflacji
The National Bank of Poland's Influence on the Control of the Liquidity Situation of the Banking Sector at a Time of Low Inflation
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 305-328
Tytuł własny numeru
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Płynność finansowa, Polityka pieniężna NBP, Banki centralne, Nadpłynność finansowa banków, Instrumenty polityki pieniężnej, Inflacja
Banking sector, Financial liquidity, NBP monetary policy, Central banks, Excess financial liquidity of banks, Monetary policy instruments, Inflation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Przedmiotem analizy w opracowaniu będzie sytuacja płynnościowa sektora bankowego w latach 2002-2006, będących okresem niskiej inflacji. W rozważaniach ujęto prezentację zmian czynników zwiększających i zmniejszających skalę nadpłynności oraz instrumenty polityki pieniężnej wykorzystane do absorpcji nadpłynności. (fragment tekstu)

This paper indicates the influence of central banking in Poland on interbank liquidity during a time of low inflation (between 2002 and 2006). It also shows the way interbank liquidity determines the relations between credit institutions and the central bank. Next the liquidity of the banking sector in Poland and its autonomic determinants were characterised as well as the monetary policy instruments used for absorption of liquidity surplus. Next the liquidity of the banking sector in Poland and its autonomic determinants ware characterized as well as the monetary policy instruments used for absorption of liquidity surplus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blinder A.S., Central Banking in Theory and Practice, The MIT Press, Cambridge (MA) 1998.
 2. Fischer S., Central-Bank Independence Revisited, AEA Papers and Proceedings, American Economic Review, May 1995.
 3. Goodhart C.A.E., What Should Central Banks Do? What Should Be Their Macroeconomic Objectives and Operations?, The Economic Journal, November 1994.
 4. Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 5. Hicks J., A market theory of money, Oxford University Press, New York 1989.
 6. Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.
 7. Instrumenty polityki pieniężnej w NBP w 2006 r. Płynność sektora bankowego, NBP, Warszawa 2007.
 8. Jaremko M., Determinanty działalności kredytowej banków komercyjnych kształtujące warunki transmisji monetarnej w Polsce, praca doktorska, AE Poznań, Poznań 2004.
 9. Kucharski A., Wójcikowska W., Wójcikowska R., Zarządzanie płynnością sektora bankowego a operacje otwartego rynku w Polsce, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 952, Wrocław 2002.
 10. Nadler P.S., Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa 1993.
 11. Przybylska-Kapuścińska W., Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności, [w:] Studia z bankowości centralnej, Zeszyty Naukowe AE Poznań (56), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań 2005.
 12. Raport: Instrumenty polityki pieniężnej NBP w 2005 r., NBP, Warszawa 2006.
 13. Raport: Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2002 r., NBP, Warszawa kwiecień 2003.
 14. Rynek pieniężny w Polsce w II połowie lat 90. Stan i perspektywy, red. Z. Polański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja Gospodarki nr 96, Warszawa 1998.
 15. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, WSB, Poznań 2000.
 16. Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu