BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Jan
Tytuł
Jakość szkoleń dla polskich nauczycieli
Źródło
e-mentor, 2012, nr 4, s. 69-76, wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie nauczycieli, Oświata, Kapitał ludzki, Jakość kształcenia, Szkolenia
Education of teachers, Education, Human capital, Quality education, Training
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Na początku każdego roku szkolnego rodzice martwią się, czy ich dziecko otrzyma w szkole należytą opiekę i czy zdobędzie potrzebne do dalszego życia wiedzę, kompetencje i umiejętności. Aby było to możliwe, w systemie oświaty powinni znajdować zatrudnienie kompetentni nauczyciele. Ich kompetencja zaś w pierwszej kolejności zależy od systemu rekrutacji do zawodu: im bardziej będzie on rygorystyczny, tym lepszej jakości będzie kapitał ludzki w oświacie. W najlepszych systemach edukacji na świecie (np. w Finlandii czy Singapurze)1 do zawodu nauczyciela rekrutowani są jedynie absolwenci uniwersytetów osiągający najwyższe wyniki w nauce. Potrafią oni przyswajać nową wiedzę i są dzięki temu w stanie przez całe życie skutecznie doskonalić swoje umiejętności psychopedagogiczne. Na dalszym etapie ścieżki kariery nauczyciela (tzn. po zakończonej sukcesem selekcji do tego zawodu) istotną rolę odgrywa efektywny system doskonalenia zawodowego. Niniejsze opracowanie dotyczy właśnie tego elementu systemu oświaty, a prezentowane wyniki badań empirycznych autora należą do nielicznych tego typu opracowań badawczych dotyczących polskiej oświaty2.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Clotfelter Ch. i in., Teacher-Student Matching and the Assessment of Teacher Effectiveness, "Journal of Human Resources" 2006, nr 41 (4), s. 778-820.
  2. Defining Quality In Education, United Nations Children's Fund, Nowy Jork 2000, s. 4.
  3. Education Today. The OECD Perspective, Paryż 2009, s. 60.
  4. Fazlagić J., Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  5. Harris D.N., Sass T.R., Teacher Training, Teacher Quality, and Student Achievement, National Center For Analysis of Longitudinal In Educational Research, 2007, s. 2.
  6. How the World's Best-performing School Systems Come Out on Top, McKinsey & Company, 2007, http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf, [21.09.2012].
  7. Nicholls R.F., Interactions between service customers: managing on-site, customer-to-customer, interactions for service advantage, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  8. Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1955, nr 37, s. 350-356.
  9. Vaknin S., Is Education a Public Good?, "Global Politician", 03.12.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu