BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wdrożenie podejścia projektowego w organizacji : konsekwencje dla satysfakcji pracowniczej
Implementing of the project approach in organisation : employee satisfaction consequences
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 2 (24), s. 45-58, rys., tab., bibliogr. poz. 30
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Planowanie projektu, Zadowolenie z pracy
Project management, Project planning, Job satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę omówienia wpływu podejścia projektowego w organizacji na satysfakcję z pracy. Uwypuklono przy tym charakterystykę reprezentantów pokolenia Y, wskazując, że istnieje wspólna płaszczyzna między cechami pracy projektowej a oczekiwaniami tych młodych uczestników rynku pracy. Podkreślono ponadto, że podejście projektowe może przyczynić się do wzrostu satysfakcji z pracy także innych - poza "igrekami" - grup pracowników pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań na etapie wdrażania oraz "utrzymywania" tego podejścia. Działania te obejmują identyfikację i rozwój potencjału ludzkiego, dostosowanie narzędzi realizacji funkcji personalnej, monitorowanie nastrojów pracowniczych oraz dbałość o komunikację wewnętrzną. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to discuss the impact of project approach on job satisfaction. It points out that there is a common area between the features of the project work and the expectations of young labour market participants. It is worth emphasizing that the project approach can help to increase job satisfaction not only of Y generation representatives. However, it requires taking some appropriate actions related to the approach implementation and maintenance. Activities embrace the employee potential identification and development, adapting the tools used in the fulfillment of HR function, monitoring of employee attitudes and stressing internal communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asquin A., Garel G., Picq Th., When project-based management couses distress at work, "International Journal of Project Management", 2010, nr 25.
 2. Birski A., Różne wymiary pracy a rozwój jej form, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 5.
 3. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 4. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 5. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 7-8.
 6. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników poprzez zaufanie, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 43, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, warszawa 2012.
 8. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Od satysfakcji do motywacji, "Personel" 2005, nr 10.
 9. Katzenbach J.R., Smith K.D., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 10. Kohn S.E., Oconnell V.D., 6 nawyków wydajnego zespołu, Helion, Gliwice 2008.
 11. Musioł-Urbańczyk A., Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 12. O'Connel F., Szybka realizacja projektów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 13. Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 14. Peters T., The Wow Projects, http://www.fastcompany.com/magazine/24/wowproj.html?page=0 0 (16.03.2012)
 15. Pietroń-Pyszczek A., Piwowar-Sulej K., Wpływ zarządzania przez projekty na wizerunek pracodawcy, w: Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, red. A. Sopińska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 16. Piwowar-Sulej K., Management by Project as an instrument to build worker's commitment, w: Creating Organisation's Competitiveness, red. A. Becht, Media Press, Lodz 2009.
 17. Piwowar-Sulej K., Pokolenie Y - wyzwaniem dla marketingu personalnego, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.
 18. Piwowar-Sulej K., Evolution of an Employee Position in an Organization, w: Enterprise in Highly Competitive Environment, red. A. P. Balcerzak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 19. Piwowar-Sulej K., Rola działu personalnego w zarządzaniu przez projekty, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 7/2011 (w druku, wersja elektroniczna dostępna na stronie www.orgmasz.pl/wydawnictwo/files/71-Piwowar-Sulej.pdf).
 20. Piwowar-Sulej K., Effectiveness of project in light of its internal stakeholders, Human and work in a changing organisation. Management oriented on the employee interests, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2011.
 21. Piwowar-Sulej K., Project Work as an Instrument of Internal Personnel Marketing, "Theory of Management" 2012 nr 5 (w druku).
 22. Pocztowski A., Zarzadzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa 2007.
 23. Pulmanis M., Bruna S., Regulations on the profession of project manager, w: Public Management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, red. J. Wołejszo, A. Letkiewicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 24. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 25. The Standard for Project Portfolio Management, PMI, Pennsylvania 2008.
 26. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 27. http://www.pmi.org.pl/certyfikaty/capm/ (27.03.2012).
 28. http://www.4pm.pl/artykul/certyfikat_pmp-70-220.html (14.11.2009).
 29. http://www.hrnews.pl/News1.aspx?id=3223 (11.01.2012).
 30. http://www.pm28gliwice.freehost.pl/art2.pdf (27.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5788
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu