BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Jacek (Military University of Technology in Warsaw, Poland), Zaskórski Piotr (Military University of Technology in Warsaw, Poland)
Tytuł
Security Management in the H-H Type of the Organizational Structures
Źródło
Information Systems in Management, 2014, vol. 3, nr 1, s. 64-76, rys., bibliogr. 30 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Struktury sieciowe, Wiedza, Chmura obliczeniowa
Security, Information security, Safety management, Information and Communication Technology (ICT), Network structure, Knowledge, Cloud computing
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article is devoted to the problems of the security management for the dispersed organizational structures. The security is one of the system criteria that determine the factual value of the organization, what tends to expose the information and decision-making processes in an article. These processes determine the efficiency of modern business units and directly affect the level of the overall security of dispersed organizations. The security of an organization can be seen in various aspects ranging from the system security (general, global) through the economic security to the information security. The process nature of the relationships between the links of an dispersed structure indicates the need for the creation of the operational security. A particular role is played by the ICT as a strengthening factor for the widely understood potential of the company and its economic security in this area, e.g. in the framework of stimulating processes of a group learning, using of dispersed databases, or verifying generated knowledge in terms of the efficiency and certainty of the decision-making processes in dispersed structures. This article is a kind of an outline of the concept of the new H-H type structural solution (the hybrid of the hierarchical and heterarchical configurations), taking the criterion of an information and economic security into an account. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armbrust M. et al. (2010) A View of Cloud Computing, Communications of The ACM, 4(53)/2010, pp. 50-58.
 2. Buchnowska D. (2010) Systemy CRM, Wrycza S. [ed.]: Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Poland, pp. 373-403.
 3. Champy J. (2003) X-engineering przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa, Poland.
 4. Chen Y., Paxson V., Katz R.H. (2010) What's New About Cloud Computing Security?, University of California at Berkeley, Technical Report No. UCB/EECS-2010-5, http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2010/EECS-2010-5.html
 5. Czakon W. (2012) Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa, Poland.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011) Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration, 1(108)/2011, pp. 95-111.
 7. Januszewski A. (2008) Funkcjonalność informatycznych systemów Zarządzania. T. 2. Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
 8. Jaruga A. (2010) Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, Poland.
 9. Kaczmarek T.T., Ćwiek G. (2009) Ryzyko kryzysu a ciągłość działania: Business Continuity Management, Difin, Warszawa, Poland.
 10. Kaiserswerth M. et al. (2012) White Paper: Cloud Computing, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, Zürich, Swiss, https://www.satw.ethz.ch/organisation/tpf/tpf_ict/box_feeder/2012-11-06_2_SATW_White_Paper_Cloud_Computing_EN.pdf
 11. Koehler Ph., Anandasivam A., Ma D. (2010) Cloud Services from a Consumer Perspective, Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru, August 12-15, 2010.
 12. Kuciński K. (2010), Przedmiot nauk ekonomicznych, Kuciński K. [ed.]: Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, Poland, pp. 53-83.
 13. Łobejko S. (2010) Przedsiębiorstwo sieciowe: zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland.
 14. Marston S. et al. (2011) Cloud computing - The business perspective, Decision Support Systems, 51/2011, pp. 176-189.
 15. Mell P., Grance T. (2011) The NIST Definition of Cloud Computing (Draft), NIST Special Publication 800-145 (Draft), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA.
 16. Mazur D. (2010) Systemy informatyczne zarządzania relacjami z klientami, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. [eds.]: Informatyka gospodarcza. T. 3, C.H. Beck, Warszawa, Poland, pp. 653-672.
 17. Mrożek A. (2013) Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji o strukturze heterarchicznej, http://bezpieczna.uek.krakow.pl/artykol.pdf
 18. Perechuda K. (2007) Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, Poland.
 19. Płoszajski P. (2013) Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, http://www.allternet.most.org.pl/SOD/Heterarchia%20prof._Ploszajski_-_Organizacja_przyszlosci.pdf
 20. Polańska K. (2013) Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1(26)/2013, pp. 30-43.
 21. Report: Cloud Computing and Sustainability: The Environmental Benefits of Moving to the Cloud (2010) Accenture.
 22. Sankowska A. (2009) Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, Poland.
 23. Satyanarayana S. (2012) Cloud Computing: SaaS, GESJ: Computer Science and Telecommunications, 4(36)/2012, pp. 76-79.
 24. Szermanowicz K. (2012) Wpływ możliwości komunikacyjnych systemów IT na rozwój przedsiębiorstw sieciowych, Łobejko S. [ed.]: Przedsiębiorstwo sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland, pp. 159-185.
 25. Tan C., Liu K., Sun L. (2013) A design of evaluation method for SaaS in Cloud Computing, Journal of Industrial Engineering and Management, 6(1)/2013, pp. 50-72.
 26. Urban W. (2009) Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności, Kasiewicz S. et al.: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, Poland, pp. 117-148.
 27. Woźniak J., Zaskórski P. (2009) Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych, Nowoczesne Systemy Zarządzania, 4/2009, pp. 187-198.
 28. Zaskórski P. (2012) Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland.
 29. Zaskórski P., Gonciarski W. (2011) Struktury i strategie zarządzania organizacją, Zaskórski P. [ed.]: Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland, pp. 11-46.
 30. Zaskórski P., Woźniak J. (2009) Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej, Gonciarski W., Zaskórski P. [eds.]: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland, pp. 133-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu