BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Positive Organizational Behaviors as the Key Success Factors for Lessons Learned Systems : the Case of Military Organizations
Źródło
Journal of Positive Management, 2012, vol. 3, nr 1, s. 82-93, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Zachowania organizacyjne, Wymiana informacji, Zarządzanie dla sukcesu, Wojsko
Leadership, Organisational behaviour, Information exchange, Management for success, Army
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, United States Army, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
North Atlantic Treaty Organization (NATO), United States Army, Polish Armed Forces
Abstrakt
The aim of this paper is to study the role positive organizational behaviors play in Lessons Learned systems in military organizations. The paper is based on the outcomes of the analysis of military documentation, the observation method and the opinions of the Lesson Learned personnel of the organizations under the study. The case study provides the examples identified in: NATO, the U.S. Army and the Polish Armed Forces. In a natural way, the attention is focused on the organizations recognized as the key Lessons Learned players in their respective armies/alliance: the NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC), the U.S. Centre for Army Lessons Learned (CALL) and the Polish Armed Forces Doctrine and Training Centre (PAF DTC). The scope of the analysis includes leadership and the stakeholders' involvement in capturing observations, sharing information and learning from others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations AJP-3(B), March 2011.
 2. Bi-SC Directive 80-6 Lessons Learned, 06 July 2011.
 3. CALL Handbook: Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights and Lessons (2011), Center for Army Lessons Learned, Fort Leavenworth.
 4. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.) (2003), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 5. Chodorek, M. (2010a), "Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 53-74.
 6. Chodorek M. (2010b), "Self-assessment of the Positive Potential of Organization by managers of Polish companies - research results", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 85-96.
 7. Davenport, T.H., Prusak, L. (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Glińska-Neweś, A. (2006), "Kultura organizacyjna a procesy zarządzania wiedzą w polskich przedsiebiorstwach", in: Stankiewicz M.J. (Ed.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowyczynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 269-306.
 9. Glińska-Neweś, A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 10. Glińska-Neweś, A. (2010a), "Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 37-52.
 11. Glińska-Neweś, A. (2010b), "Pozytywna Kultura Organizacyjna jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 75-105.
 12. Griffin R.W. (2008), Management, Houghton Mifflin Company, Boston.
 13. Haffer, R. (2010), "Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom OrganizatoraTNOiK, Toruń, pp. 159-213.
 14. Hallet, M. (2010), "Leadership: The guiding force", The Three Swords Magazine, Issue No. 17, pp. 23-26.
 15. Hallet, M., Mota, M., Pinot, J.H., Smack, M., Soegaard, P. (2009), "Introduction to the NATO Lessons Learned capability", The Three Swords Magazine, Issue No. 16, pp. 38-45.
 16. Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP (2011), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz.
 17. Jabłoński, J., Lis, A. (2012a), "Identyfikacja obserwacji w procesie wykorzystania doświadczeń", Przegląd Wojsk Lądowych, No. 2 (059), pp. 14-22.
 18. Jabłoński, J., Lis, A. (2012b), "Lessons Learned system as a tool of managing organizational knowledge: The case of military organizations", in: Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (Eds.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz (paper submitted for publication).
 19. Jabłoński, J., Lis, A. (2012c), "Szkolenie specjalistów wykorzystania doświadczeńw zakresie identyfikowania obserwacji", paper submitted for the conference "Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", 1112 December 2012, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz.
 20. Józefowicz, B. (2010a), "Prorozwojowe zachowania pracownicze jako wynik Pozytywnego Potencjału Organizacji, Pozytywnej Kultury Organizacyjnej i Pozytywnego Klimatu Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 141- 158.
 21. Józefowicz, B. (2010b), "Development supporting employee behaviors", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 75-84.
 22. Kalińska, M. (2006), "Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach", in: Stankiewicz M.J. (Ed.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, DomOrganizatora TNOiK, Toruń, pp. 233-268.
 23. Kalińska, M. (2010), "Pozytywny Klimat Organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 107-140.
 24. Karaszewski, R. (2010), "Rola przywództwa w kreowaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 253-277.
 25. Lackey, S.W. (2003), "Spreading the Gospel of Lessons Learned: From the PfP Lessons Learned Working Group to Advanced Distributed Learning", Connections: TheQuarterly Journal, No. 2, pp. 79-90.
 26. Peyrat-Guillard, D., Glińska-Neweś A. (2010), "Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A French/Polishcomparison", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 47-64.
 27. Sewell, P. (2009), "Lessons Learned: A bureaucratic burden or a valuable skill set?", TheThree Swords Magazine, Issue No. 16, pp. 35-37.
 28. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarod owej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 29. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 30. The NATO Lessons Learned Handbook (2011), Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Monsanto.
 31. Ujwary-Gil, A., (2011), "The analysis of barriers to knowledge management in the organization", in: Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (Eds.), Business and non-profit organizationsfacing increased competition and growing customers' demands, Wyższa SzkołaBiznesu - National Louis University, Nowy Sącz, pp. 84-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2012.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu