BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Joanna
Tytuł
Rachunkowość zabezpieczeń w świetle międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Hedge Accounting under International Financial Reporting Standards (IFRS)
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 137-144, bibliogr 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość transakcji zabezpieczających, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdanie finansowe
Hedge accounting, Fair value, International Accounting Standards (IAS), Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z procesem globalizacji coraz więcej przedsiębiorstw jest narażonych na rosnące ryzyko działalności gospodarczej. Kadry zarządcze firm różnych rozmiarów i branż nie tylko stawiają dziś czoło ryzyku walutowemu czy też ryzyku stopy procentowej, ale są też zmuszone do monitorowania zmieniających się warunków na rynkach towarowych. W celu wyeliminowania negatywnego wpływu zmian na sytuację finansową przedsiębiorstw stosuje się wiele instrumentów pochodnych. Dzięki ich zastosowaniu ryzyko finansowe zostaje przeniesione na osoby trzecie (hedging). Hedging polega na zawarciu przeciwnie skorelowanego instrumentu zabezpieczającego w stosunku do pozycji istniejącej lub antycypowanej. Dzięki temu dochodzi do kompensacji zysków i strat wynikających ze zmian rynkowych tych dwóch transakcji. Bilansowe odzwierciedlenie ekonomicznych związków zabezpieczających nosi nazwę rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting) i stanowi wyjątek od zasad rachunkowości stosowanych standardowo. Celem jest symetryczne ujęcie kompensacyjnych efektów zysków i strat wywodzących się ze zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i korespondującej z nim transakcji bazowej. Bez tych specjalnych zasad zyski i straty z instrumentu bazowego i zabezpieczającego byłyby ujęte oddzielnie, niezależnie od siebie. Rachunkowość zabezpieczeń jest zatem niejako "przywilejem" dla jednostek gospodarczych, a jej zasady mogą być stosowane tylko po spełnieniu restrykcyjnych wymogów formalnych. W związku z tym nie wszystkie operacje traktowane przez jednostki jako zabezpieczające w sensie operacyjnym kwalifikują się jako takie z punktu widzenia rachunkowości. (fragment tekstu)

Most companies hedge financial risk - currency risk, commodity price risk and interest rate risk - using derivative instruments. Hedge Accounting seeks to reflect the results of hedging activities by reporting the effects of the derivative and the underlying in the same period and the same financial statements position and allows entities to correct the normal accounting treatment under IFRS. It is therefore a privilege that has to be earned. Entities can only follow hedge accounting rules if they meet the requirements set out in IAS 39, which are numerous and complex. But only with the use of hedge accounting the financial statements reflect the true and fair view of the economic situation of an entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. International GAAP 2005, Ernst&Young LLP, Londyn 2005.
  2. Bonham M., Curtis M., Davies M. et al., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 8, LexisNexis, 2004.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39.
  4. G. Naumann, T.K. Naumann, Grundzüge der Bilanzierung von Financial Instruments und von Absicherungszusammenhängen nach IAS 39, "Der Betrieb" 1999, z. 29.
  5. Financial instruments accounting, International Financial Reporting Standards, KPMG IFRG Limited, 2006.
  6. IAS 39 - Achieving hedge accounting in practice, PricewaterhouseCoopers, 2005.
  7. Rozporządzenie Instytutu Biegłych Rewidentów z dnia 21.03.2006, IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS (IDW RS HFA 9), "Wirtschaftsprüfung" 2006, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu