BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Klaudia (Uniwersytet Łódzki, absolwentka)
Tytuł
The debt crisis in the Eurozone. A critical review of potential solutions
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2012, nr 3, s. 52-59, tab., rys. bibliogr. s. 58-59
Słowa kluczowe
Kryzys zadłużeniowy, Programy stabilizacyjne, Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu, Strefa euro
Indebtedness crisis, Stabilization programs, Stability and Growth Pact (SGP), Eurozone
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Sześciopak" przyjęty. UE zaostrza zasady dyscypliny budżetowej, website Polska-Times, available at: www.polskatimes.pl/artykul/455691,szesciopak-przyjety-ue-zaostrza-zasady-dyscypliny-budzetowej,id,t.html?cookie=1(on 17 January 2012).
 2. About EFSF, website The European Financial Stability Facility (EFSF), available at: www.efsf.europa.eu (on 17 January 2012).
 3. European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), website EC.Europa, available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm (on 17January 2012).
 4. European stabilisation mechanism adopted, website Consilium.Europa, available at: http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=en&focusID=66189(on 17 January 2012).
 5. Favero C.A., Missale A., 2010, EU Public Debt Management and Eurobonds, European Parliament, Policy Departament Economic and Scientific Policies, Brussels.
 6. Gostyńska A., Tokarski P., Stan prac nad tworzeniem Europejskiego Mechanizmu Stabilności, "Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych", 22 April 2011.
 7. Miller E. (2011), "Sześciopak" przyjęty w Parlamencie Europejskim, website UniaEuropejska.org, available at: www.uniaeuropejska.org/szesciopak-przyjety-w-parla-mencie-europejskim (on 17 January 2012).
 8. Ministerstwo Gospodarki, 2009, Informacja dotycząca działań antykryzysowych w wybranych krajach świata, website Ministerstwo Gospodarki, available at: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/BFBA6202-3E57-4C68-93E5-D13DC74F1D6C/55462/Dzialaniaantykryzysowe.pdf (on 17 January 2012 )
 9. Pakt Stabilności i Wzrostu, website Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, available at: http://archiwumukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/C5D4B368671C60A6C12570EC003678E0?Open (on 17 January 2012).
 10. Sawicki J., 2009, Pakiety antykryzysowe a poziom deficytów budżetowych w krajach Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", nr 5/2009/198.
 11. Tasks, website European Central Bank. Eurosystem, available at: http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/index.en.html (on 17 January 2012).
 12. The European Commission, The annual EU economy review and the Public Finances in EMU report, website EC.Europa, available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf(on 17 January 2012).
 13. The European Financial Stabilization Mechanism, website Europa Press, available at:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/173 (on 17 January 2012).
 14. The European Stability Mechanism, website ECB Monthly Bulletin, available at: www.ecb.int/pub/pdf/other/art2_mb201107en_pp71-84en.pdf (on 17 January 2012).
 15. Wancio A., 2011, Europejskie mechanizmy stabilności finansowej - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, "Wspólnoty Europejskie", nr 3/2011/208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu