BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka)
Tytuł
Kryzys grecki i drogi jego rozwiązania
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2012, nr 3, s. 60-69, bibliogr. s. 68-69
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy państwa, Sytuacja gospodarcza, Sektor publiczny, Ocena programu reformowania gospodarki
State financial crisis, Economic situation, Public sector, Evaluation of the economic reform program
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba analizy sytuacji gospodarczej Grecji oraz możliwości wprowadzenia gruntownych reform. Jest to temat bardzo aktualny. Należy dokładniej przyjrzeć się gospodarce Grecji, aby zobaczyć, czy jest ona w stanie wprowadzić niezbędne zmiany. Analiza ta oparta jest przede wszystkim na raportach Komisji Europejskiej mówiących o etapach realizacji programu reform. Autorka skupiła się jednak przede wszystkim na zmianach w sektorze publicznym, pomijając zachowania podmiotów prywatnych. W pierwszej części tej pracy Autorka starała się nakreślić kontekst historyczny obecnych problemów Grecji oraz przedstawić błędy popełnione podczas realizacji wytycznych pozwalających na przystąpienie do strefy euro. Następna część opisuje pokrótce przebieg kryzysu w tym kraju oraz reakcję Unii Europejskiej na problemy Grecji. Ostatni fragment przedstawia różne rozwiązania zaproponowane Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem planu reform Komisji Europejskiej niezbędnych do poprawy sytuacji finansowej w państwie, ale budzących jednocześnie duże wątpliwości wśród społeczeństwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryant R., Garganas N., Tavlas G. (2001), Greece's Economic Performance and Prospects, Bank of Greece and The Brookings Institutions, Athens.
 2. European Central Bank (2000), Convergence Report, Brussels
 3. European Commission (2010a), The Economic Adjustment Programme for Greece, Occasional Paper 61, Brussels.
 4. European Commission (2010b), The Economic Adjustment Programme for Greece. First review-summer 2010, Occasional Paper 68, Brussels.
 5. European Commission (2010c), The Economic Adjustment Programme for Greece. Second review-autumn 2010, Occasional Paper 72, Brussels.
 6. European Commission (2011a), The Economic Adjustment Programme for Greece. Third review-winter 2011, Occasional Paper 77, Brussels.
 7. European Commission (2011b), The Economic Adjustment Programme for Greece. Fourth review-spring 2011, Occasional Paper 82, Brussels.
 8. European Commission (2011c), The Economic Adjustment Programme for Greece. Fifth review-summer 2011, Occasional Paper 87, Brussels.
 9. Gwiazda A. (2010), Grecki kryzys i drogi jego rozwiązania, "Wspólnoty Europejskie", nr 2/2010.
 10. http://stats.oecd.org/.
 11. Karnowski J. (2006), Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, "Materiały i Studia", Zeszyt 199.
 12. Kirkegaard J.F., Greece's new bonds: Is another default coming?www.voxeu.org/in-dex.php?q=node/7750.
 13. Komisja Europejska (2011), Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2010, Luksemburg.
 14. Lutz M. (2002), Greece: Selected Issue - An Overview of Pension Reform, IMF Country Report no. 02/58.
 15. Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (2010), Kryzys grecki - geneza i konsekwencje, Warszawa.
 16. Wancio A. (2011), Europejskie mechanizmy stabilności finansowej - Gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, "Wspólnoty Europejskie", nr 3/2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu