BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Iwona (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Seks-zabawa w gimnazjum : znaczenie ulotnych relacji
Sex Fun in School : the Importance of Weak Relationships
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 21-39, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Młodzież, Zachowania społeczne, Więzi społeczne, Czas wolny
Youth, Social behaviour, Social bond, Leisure time
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w Polsce, w stosunkowo krótkim czasie powodują znaczne przeobrażenia relacji wewnątrzrodzinnych oraz rówieśniczych. Owe zmiany polegają na znacznym osłabieniu związków w grupach pierwotnych na rzecz identyfikacji młodzieży - nie z układami odniesienia w postaci grup, które pozwalają na "zakorzenienie się", ale z sieciami społecznymi, nawet w tak intymnej sferze, jaką jest seks. Seks-zabawy gimnazjalistów są dowodem na to, że wszyscy dorośli (a czasem nawet rówieśnicy) bardzo szybko przestają być partnerami dla wchodzących w dorosłe życie dzieci, że dotychczasowe zasoby tracą swą żywotność. A nastolatek, który nie jest już dzieckiem, ale któremu daleko do dorosłości, usilnie szuka odpowiedzi na pytanie "kim jestem?" To pytanie jest środkiem nawiązywania relacji. Czy potencjał tkwiący w słabych więziach, setkach bliskich i dalekich znajomych jest wystarczający, by dorastający człowiek był usatysfakcjonowany poszukiwaniami? To zagadnienie może stanowić przedmiot pogłębionych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The author of the based on literature article attempts to characterise various factors that influence sexual activity named "sexual games" among youth. The aim of this paper concentrates on the presentation of the process of constructing identity in a culture of individualism. Characteristic of the postmodern era disintegration of categorical communities, uprooting from tradition and emancipation from social groups and communities results in the emergence of a new man and a new model of socialization. Dynamic socio-cultural changes taking place in Poland cause transformations of intrafamilial and peer relationships that involve a significant weakening of the original compounds in groups and result to identify youth with social networks and weak ties, even in such intimate sphere, which is sex. Secondly, the article tries to present the role and the consequences of this activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baniak J. (2010), Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 2. Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 3. Biernat T., Sobierajski P. (2007), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z bada", Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 4. Dyczewski L. (2009), Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin: Wyd. KUL
 5. Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Gola B. (2008), Modele zachowa" seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Gulczyńska A. (2009), Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 8. Granovetter M. (1973), The Strenght of the Weak Ties, "The American Journal of Sociology", vol. 78, nr 6, s. 1360-1380
 9. Granovetter M. (1983), The Strenght of The Weak Ties: A Network Theory Revisited, "Sociological Theory", vol.1, s. 201-233
 10. Iłendo-Milewska A. (2009), Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Warszawa: Engram. Difin S.A.
 11. Kaufmann J.C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa: Oficyna Naukowa
 12. Kubacka-Jasiecka D. (2006), Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Kurzępa J. (2007), Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków: Impuls
 14. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: PWN
 15. Mariański J. (2006), Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym #wiecie, Lublin: Wyd. KUL
 16. Mikiewicz P. (2005), Społeczne światy szkół średnich, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 17. Mikołajewska B. (1985), Wybrane zagadnienia socjologii małych grup. Wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Przybył I. (2005), Poczucie tożsamości społecznej młodzieży gimnazjalnej, [w:] W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył, Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 19. Simmel G. (2005), Socjologia, Warszawa: PWN
 20. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 21. Smykowski B. (2006), Poczucie intymności a proces formowania tożsamości, [w:] M. Beisert (red.), Seksualność w życiu człowieka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 22. Zwoliński A. (2006), Seksualność w relacjach społecznych, Kraków: Wydawnictwo WAM
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu