BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyborski Paweł (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Tytuł
Towarzyskość w butelce - wino w relacjach społecznych
Sociability in a Bottle - Wine in Social Relations
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 41-64, bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Wino, Konsumpcja wina, Więzi społeczne
Wine, Consumption of wine, Social bond
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bohaterem niniejszego szkicu jest wino i jego szczególna zdolność polegająca na łączeniu ludzi ze sobą w ramach sytuacji jego spożywania, a w konsekwencji - zakładania i regulowania relacji społecznych. Tematem tekstu będzie społeczny charakter konsumpcji napoju, który konsumowany bywa zazwyczaj wśród innych ludzi, jednak formy i natężenie obecności innych osób mogą przybierać różne formy. (fragment tekstu)

The purpose of this article based on in-depth interviews with Polish wine consumers/amateurs is to consider whether wine consumption may be perceived as an agent of social relations. I argue that collective wine drinking occasions may be sociologically understood as exemplifications both of Simmelian idea of sociability and Maffesoli's modern tribalism. Consequently the main problem of the text is also to stress the role of social context in experiencing consumption pleasures as well as the significance of sharing common standards of taste in constructing and maintaining social relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barthes R. (2000), Mitologie, prze!. A. Dziadek, Warszawa: Wydawnictwo KR
 2. Beck U., Giddens A., Scott L. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. Jacek Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 3. Bennett A. (1999), Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste, "Sociology" 33 (599)
 4. Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Piotr Biłos, Warszawa: Scholar
 5. Campbell C. (1998), Consumption and the rhetorics of need and want, "Journal of Design History", vol.11 (3) (s. 235-246)
 6. Campbell C. (2004), I shop therefore I know that I am: the metaphysical basis for modern consumerism, [w:] K.M. Ekstrom, H. Brembeck (eds), Elusive consumption, Oxford: Berg (s. 27-44)
 7. Charters S. (2006), Wine and society. Social and cultural context of a drink, London: Elsevier Butterworth-Heinemann
 8. Colman T. (2008), Wine politics. How governments, environmentalists, mobsters and critics influence the wines we drink, Berkeley: University of California Press
 9. Crane T. (2006), Wine as an aesthetic object, [w:] B.C. Smith (ed.), Questions of taste: philosophy of wine, Oxford: Oxford University Press (s. 141-155)
 10. Dant T. (2005), Materiality and society, Maidenhead: Open University
 11. Dant T. (2006), Material civilization: things and society, "British Journal of Sociology" 2006 vol 57 nr 2 (s. 289-308)
 12. Dant T. (2007), Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Przekład zredagował i poprawił Janusz Barański, Kraków: Wydawnictwo UJ
 13. Dant T. (2000), Consumption caught in the "cash nexus", "Sociology" 34 (s. 655-670)
 14. Demossier M. (2004), Contemporary lifestyles: the case of wine, [w:] D. Sloan (ed.), Culinary taste. Consumer behaviour in the international restaurant sector, London: Elsevier Butterworth-Heinemann (s. 93-108)
 15. Demossier M. (2005), Consuming wine in France: the 'wandering' drinker and the vin-anomie, [w:] T.M. Wilson (ed.), Drinking cultures: sites and practices in the production and expression of identity, Oxford: Berg Publishers (s. 129-154)
 16. Demossier M. (2010), Wine drinking culture in France. National myth or a modern passion? Cardiff: University of Wales Press
 17. Douglas M. (1987), A distinctive anthropological perspective, [w:] M. Douglas (ed.), Constructive drinking. Perspectives on drink from anthropology, Cambrigde and Paris: Cambridge University Press and Maison des Sciences de l'Homme (s. 3-15)
 18. Douglas M., Isherwood B.C. (1996), The world of goods. Towards anthropology of consumption, London: Routledge
 19. Droit R.P. (2005), 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczanie rzeczywistości, przeł. Elżbieta Urscheler, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 20. Drozdowski R. (2006), Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 21. Elias N. (1990), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. Tadeusz Zabłudowski, Warszawa: PIW
 22. Falco C. (2006), Wino. Porady markiza z Grinon, przeł. Magdalena Dzięgielewska, Poznań: Zysk i S-ka
 23. de la Fuente E. (2008), The art of social forms and the social forms of art; the sociology-aesthetics nexus in Georg Simmel's thought, "Sociological Theory" vol 26 nr 4 (pp. 344-362)
 24. de la Fuente E. (2009), On the promise of a sociological aesthetics: from Georg Simmel to Michel Maffesoli, dokument internetowy, www.aesculit.cn/article/2009/01/09/1042.html
 25. Gronow J. (1997), The sociology of taste, London: Routledge
 26. Hennion A. (2008), Those things that hold us together: taste and sociology "Cultural Sociology" vol 1(1), (s.97-114)
 27. Komter A. (2001), Heirlooms, nikes and bribes: towards a sociology of things, "Sociology" vol 35 (1) (s.59-75)
 28. van Krieken R. (1998), Norbert Elias, London and New York: Routledge
 29. Miller D. (2008), The comfort of things, Cambridge: Polity
 30. Krajewski M. (2008), Ludzie i przedmioty - relacje i motywy przewodnie, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialno ci, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 31. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. Marta Bucholc, Warszawa: PWN
 32. Mennell S. (2007), The American civilizing process, Cambridge: Polity
 33. Resnick E. (2008), Wine trends. Success strategies for new markets, new consumers and new trends, New York: Palgrave Macmillan
 34. Simmel G. (2005), Socjologia, przeł. Ma!gorzata Łukasiewicz, Warszawa: PWN
 35. Simmel G. (2006), Socjologia posiłku, [w:] G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz (s. 272-282)
 36. Smith B.C. (2007), The objectivity of taste and tasting, [w:] Barry C. Smith (ed.), Questions of taste. The philosophy of wine, Oxford: Oxford University Press (pp. 41-77)
 37. Smith D. (2001), Norbert Elias and modern social theory, London: Sage
 38. Teil G., Hennion A. (2004), Discovering quality or performing taste? A sociology of the amateur, [w:] M. Harvey, A. McMeekin, A. Warde (eds.), Qualities of food, Manchester: Manchester University Press (pp. 19-37)
 39. Warde A. (1997), Consumption, food and taste. Culinary antinomies and commodity culture, London: Sage
 40. Warde A., Martens L. (2000), Eating out: social differentiation, consumption and pleasure, Cambridge: Cambridge University Press
 41. Watson M. (2008), The materials of consumption, "Journal of Consumer Culture" vol 8 (1), (s. 5-10)
 42. Wilson T.M., (2001), Drinking cultures: sites and practices in the production and expression of identity, [w:] T.M. Wilson (ed.), Drinking cultures: alcohol and identity, Oxford: Berg Publishers (s. 1-24)
 43. Woodward I. (2001), Domestic objects and the taste epiphany. Resource for consumption methodology, "Journal of Material Culture" vol 6 (2), (s. 115-136)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu