BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubstarska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Obraz jako aktor społeczny w sieci : treści przekazywane w obrębie mikroblogów na przykładzie serwisu soup.io
Images : Actors in the Network
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 79-98, zdjęcia, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Teoria aktora-sieci, Sztuka, Blogi, Serwisy społecznościowe
Actor-network theory, Art, Blogs, Social networking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfika tematu mojej pracy ukazuje znaczenie pozornie pozaspołecznych czynników, które stają się kluczowe w wytwarzaniu powiązań określanych jako społeczne, tj. dotyczące interakcji symbolicznej pomiędzy jednostkami, stawia także pytanie o ich miejsce w strukturach tego, co nazywamy społeczeństwem, a co okazuje się coraz bardziej być po prostu (lub też aż) siecią tych właśnie powiązań. Warto także podjąć pytanie o status ontologiczny obrazów i powiązanych z nimi relacji - jeżeli obserwujemy ich nie do końca uświadamiane działanie, są one zawieszone w rzeczywistości wirtualnej (a więc ich status jako istniejących realnie jest również dyskusyjny) to czy możemy mówić o nich nadal jedynie w kategorii przedmiotów? Przykładem wykorzystania obrazów jako działających aktorów może być wystawa Kłopotliwe obrazy, w której obserwowano głównie reakcję otoczenia na to, co jest mu przedstawiane. Obraz przestał być bierny, nie służył do zawieszenia wzroku, stawał się impulsem do reakcji. Zwiększająca obecność obrazów jako nośników znaczeń prowokujących interakcje (np. wzrastająca popularność portali, takich jak kwejk.pl czy poland.pl) sprawia, że warto przyjrzeć się bliżej ich funkcjonowaniu w internecie. W dobie kultury zdominowanej przez media techniczne, w której kompetencje językowe zastępowane są przez kompetencje odbioru serii danych zmysłowych, niezwykle ważną wydaje mi się refleksja nad obecnością obrazów w sieci jako aktorów społecznych. Celem mojej pracy jest zwrócenie uwagi na kilka zaobserwowanych przeze mnie mechanizmów - bardziej refleksja nad przedmiotem możliwego pytania niż wyczerpującą odpowiedzią na nie. (fragment tekstu)

Actors in the Network examines the properties of an image floating around the Internet: the ability of connecting people without usage of words, bonding them because of the mutual feelings they have about the reality outside. Images that are reposted between the users of digital forms such as tumblelogs or microblogs (the article uses soup.io for the case study) cover the needs, fears and aspirations of not only ordinary web-users, but also the users of the contemporary culture and economic system. An image is no longer a passive, visual piece - it acts by joining, addressing and portraying the desires, thoughts of the users. This phenomenon can be connected with Bruno Latour's Actor-Network Theory, and with the ideas of W.J.T. Mitchell about the active images. The example of soup.io shows how easy it is to bond people through sharing particular images, but also how certain tools of popular culture can be used to create something new. Although it seems as soup.io users are not interested in connecting with anyone but themselves, their microblog is the message to the outside, it is their collage portrait that makes them visible to the others. Image is then not only the tool of connection, but also the tool of representation. What is important, most of the images that can be found on soup.io are anonymous - which means that they no longer belong to a certain person, but become independent and free to act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abriszewski K. (2008), Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków
  2. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa
  3. Chyła W. (2008), Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Poznań
  4. Krajewski M. (2003), Kultury kultury popularnej, Poznań
  5. Kultura Współczesna, nr 2(64) 2010, Warszawa
  6. Lamont M. (1993), Cultivating Differences-Symbolic Boundaries and the Making of Inequality, Chicago-London
  7. Latour B. (2009), Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, [w:] Teksty drugie 1-2/2009, Warszawa
  8. Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków
  9. Mitchell W.J.T. (2005), What do pictures want? Chicago-London
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu