BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapior Waldemar (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
O gatunkach przestrzeni
Species of Space
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 99-115, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Więzi społeczne
Social economic space, Social bond
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przestrzenie można rozpatrywać z różnego punktu widzenia. Spojrzeć możemy na przestrzeń jako architekci i antropologowie, jako budowlańcy i filozofowie etc. Chciałbym tutaj przyjąć inną perspektywę. Przedstawię modele, które nazwę gatunkami przestrzeni. Zaproponowane tutaj przestrzenie są miejscami realizacji słabych więzi: tłumu, których kontakty ludzi są chwilowe, ale potrzebują odpowiedniej infrastruktury; indywidualnej jednostki, która nie zawiązuje silnych związków; neo-plemienia, które jest siecią społeczną oraz przestrzenie solidaryzmu, czyli współpracy odmiennych od siebie ludzi. (...) Systematyzując przestrzeń poprzez kategorie gatunku możemy, na poszczególnych przykładach, ale także literaturze przedmiotu (np. architektury, planów urbanistycznych), przedstawić modele przestrzeni. Muszą być na tyle ogólne, aby poszczególne przykłady można było łatwo umieścić w odpowiednim zbiorze. Gatunek jest tutaj systematycznym kryterium formalnym1. Jego celem jest objaśnienie, jakie cechy i w jaki sposób ze sobą połączone stanowią określony gatunek przestrzeni. (fragment tekstu)

This article present four species of space, species that express, through the material culture, different forms of gathering: the crowd, the lonely crowd, community, co-operation and the way that people experience closeness and togetherness. The four species of space are: the space of mass, of individualism, of tribe and, last but not least, the space of solidarity. We can think of the species of space as a metaphor which we can use to describe the material realm, but also as a tool for changing the world and creating social change. We live together. However, we are not only tied up with longterm relationships but with weak ties. The latter are based on the materiality. I suggest that space is not purely physical (size, shape, weight) but it is rather the script, the specie which, in the dynamic evolutionary process, adapts to the historical and social circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beauvais N. (2009), The Machine as the Garden The New Harvard Campus in Allston, Sustainability, and Its Effects on Design. Publikacja elektroniczna. [http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/back/29_Beauvais.pdf] [dostęp 29.06.2011]
 2. Campbell C. (2006), Kupuję, więc wiem, że jestem: metafizyczne podstawy nowoczesnego konsumeryzmu, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, "Kultura Popularna" nr 4 (18), s. 47-60
 3. Canetti E. (2011a), Hitler według Speera. Wielość i trwałość. Przeł. M. Przybysłowska, [w:] Canetti E., Sumienie słów. Kraków: Wydawnictwo Literackie
 4. Canetti E. (2011b), Zawód pisarza. Przemówienie w Monachium w styczniu 1976 roku. Przeł. M. Przybysłowska, w: Canetti E., Sumienie słów. Kraków: Wydawnictwo Literackie
 5. Corbin A. (1999), We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego. Przeł. A. Siemek. Warszawa
 6. Douglas M., W obronie zakupów, przeł. M. Bogunia-Borowska, [w:] Socjologia codzienności, pod red. P. Sztompki i M. Boguni-Borowskiej, Kraków: Znak
 7. Elias N. (2010), Czym jest socjologia?, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: Aletheia
 8. Elias N. (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa: PIW
 9. Hajer M., Reijndrop, Arnold. 2001. In Search of New Public Domain. Analusis and Strategy, transl. by A. May, Rotterdam: Nai
 10. Gibson J.J. (1979), The Ecological Approach to Visual Perception, New Jersey
 11. Historia życia codziennego, tom IV. P. Arie, G. Duby (red. - 2006). Przekład zbiorowy. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 12. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 13. Manovich L. (2010), Poetyka wzbogaconej (augmentowanej) przestrzeni, przeł. A. Nacher, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce - sztuka miasta, Kraków: Universitas
 14. Fatherstone M. (1996), Postmodernizm i estetyzacja życia. Przeł. P. Czapliński i J. Lang [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński
 15. Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, przeł. A. Kapciak, Warszawa: Oficyna Naukowa
 16. Koolhaas R. (2010), Navigating Modernization. Publikacja elektroniczna [http://www.oma.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=25] [dostęp 29.06.2011]
 17. Kwon M. (2009), Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja. Przeł. D. Cieśla-Szymańska. "Kultura Współczesna" nr 4 (62), s. 103-131
 18. Krajewski M. (2010), Przeciw inżynierii wizualnej. Ożywianie i uśmiercanie miasta, [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska, Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast. Pozna!: Wydawnictwo Naukowe UAM
 19. Odbert C. (2011), Kounkuey Design Initiative, Kenya. Publikacja elektroniczna [http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/current/HDM33_Odbert.pdf] [dostęp 29.06.2011]
 20. Palleroni S. (2008), Building Sustainable Communities and Building Citizens, [w:] B. Bell, K. Waleford (red.), Expanding Architecture. Design as activism, Metropolis Books
 21. Pańczak J. (2008), Twarzą w twarz. Rzecz o zakładach fryzjerskich. Praca magisterska
 22. Popper R.K. (1989), Nędza historycyzmu. przeł. S. Amsterdamski, Warszawa: Krąg
 23. Rapior W. (2010), Projekt w czasach wieloobrazu. Kilka uwag o designie, [w:] M. Krajewski (red.), Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 24. Rorty R. (1999), O etnocentryzmie. Odpowiedź Cliffordowi Geertzowi, [w:] Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda. Warszawa: Aletheia.
 25. Sennet R. (1996), Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska. Gdańsk: Marabut
 26. Simmel G. (2006), Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa
 27. de Souza e Silva A. (2010), Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych, przeł. A. Nacher, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce - sztuka miasta, Kraków: Universitas
 28. Wittgenstein L. (2008), Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu