BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Dorota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Na Śródce rewolucji nie było, czyli słabe więzi w procesie rewitalizacji
There was no Revolution in Śródka : the Weak Ties in the Urban Revitalization
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 117-131, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Miasto, Rewitalizacja miasta
City, City revitalization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem "Społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji miejskiej na przykładzie poznańskiej Śródki" pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Dziamskiego. Cytaty, o ile nie zostały inaczej oznaczone, pochodzą z badań własnych autorki przeprowadzonych na potrzeby wspomnianej pracy. Zawierają one wypowiedzi respondentów - mieszkańców Śródki, artystów, ekspertów zaangażowanych w projekty rewitalizacyjne i urzędników miejskich - zebrane podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych. (...)Choć o słabych więziach mówimy raczej w kontekście relacji międzyludzkich w anonimowych metropoliach, casus poznańskiej Śródki daje się zaaplikować do wybranych zagadnień dotyczących fenomenu słabych więzi. Sam wybór tego miejsca do opisu jest odbiciem szczególnej sytuacji, w jakiej znalazła się Śródka. Jeszcze dekadę temu, przywołanie w analizach społecznych i kulturowych przypadku tej dzielnicy, wywołałoby zdziwienie badaczy. Dziś jednak zauważalna stała się tendencja traktowania ze szczególną uwagą wszystkiego, co dzieje się na Śródce. Wszystko to za sprawą procesu rewitalizacji, prowadzonego przez władze miasta Poznania od 2005 roku. Rewitalizacja miała ożywiać zdegradowaną przestrzeń, tymczasem zaś ożywia przede wszystkim ekspertów i akademików. Miała dynamizować i zmieniać dzielnicę, a wpływa najbardziej na kształt dyskusji naukowców, zaangażowanych działaczy i urzędników. Staje się okazją do coraz to nowych debat, konferencji i konsultacji. W istocie pobudza do pytania: czemu służy rewitalizacja? (fragment tekstu)

The term "weak ties" can be discussed in the context of both, interpersonal relationships in an anonymous metropolis and a mass society. Can the case of Śródka in Poznań be applied to certain questions relating to the phenomenon of weak ties? It is clearly visible, that revitalisation in this area of the city has lost its momentum now. Municipal program was a temporary way to avoid progressive degradation and increasing gentrification. However, in the most lively period of projects and events at Śródka experts often referred to the traditional ties between inhabitants and invoked the urgency of their activities. Even the minimum effort and engagement was to trigger the renovation processes and contribute to the so-called sustainable development of Śródka. It is worth asking at this point, who emphasized the role of local relations and animated the sequence of revitalizing events? What were the goals of revitalization animators? Did we come across the true cooperation of local residents, or perhaps the social participation was limited to the show for "tourists" from other parts of the city? Were the city officials able to engage the community of Śródka? And if not the officials - were the artists able to (re)build relationships and connections between inhabitants? Their projects - both individual and group ones - are an important material for research. To understand the growing complexity of the case of Śródka, it is essential to discover its historical background and consider the relative isolation of Śródka in the previous times. In the first half of the twentieth century, the district was perceived as a local base of crafts and small trade. Its distinctive mark were strong neighborhood ties. Can these ties - partly mythologized - now become the driving force of the revitalization? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Krzyślak B., Kurzawa Z. (2009), Kościół św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu, Poznań
 2. Pawlak C. (2005), Miasto w Mieście. Historia kompleksu fabryczno-mieszkalnego na Księżym Młynie, Łódź
 3. Pazder D. (2008), Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta, Poznań
 4. Walczak B.M. (2007), Księży Młyn w kontekście rozwoju zespołów fabryczno-mieszkalnych w Europie, [w:] Muzealizacja, rewitalizacja czy destrukcja? Wobec dziedzictwa XIX-wiecznej Architektury, Łódź
 5. Wiesiołowski J. (1996), Targi, targowiska, jarmarki w późnośredniowiecznej aglomeracji poznańskiej, Poznań
 6. Śródka, Ostrówek, św. Roch, Kronika Miasta Poznania 1997, J. Wiesiołowski, J. Skuratowicz, B. Walczak, M. Warkoczewska, M. Ziółkowski (red. - 1997), Poznań
 7. Charakterystyka planowania i realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów, Oddział Rewitalizacji (2009), Poznań
 8. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/94485.html.
 9. http://www.kujawska.lap.pl/Katalogi-p_files/katal%20srodka%20web-1.pdf.
 10. http://www.epoznan.pl/?id=10382§ion=kultura&subsection=wydarzenie.
 11. http://wyborcza.pl/1,76842,6381482,Krach_w_Polsce_lud_w_slawojce.html?as=5&ias=6
 12. http://bukinista.blog.pl
 13. http://www.poznan.pl/mim/public/s8a/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=10072&lang=pl&id=22415, dostęp 20.02.2010, godz. 10:00, dokument PDF, s.29.
 14. http://www.bpp.lublin.pl/oprac2.prirm.html.
 15. http://www.fr.org.pl/images/stories/Konferencja_MRR_K.Skalski.pdf
 16. http://www.kujawska.lap.pl/Katalogi-p_files/katal%20srodka%20web-1.pdf.
 17. http://www.poznan.pl/mim/public/s8a/pages.html?id=1025&ch=5572&p=8252&instance=1017&lang=pl&lhs=publications&rhs=publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu