BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypińska Katarzyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Codzienne i duchowe ścieżki kobiet Środkowego Wschodu - Nepalki, Tybetanki i Bhutanki
Everyday and Spiritual Paths of the Women in Middle East - Nepalese, Tibetan and Bhutanese Women
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 153-176, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Tożsamość, Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Religia, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet
Identity, Woman, Women's position in society, Religion, Socio-economic situation of women
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Nepal, Tybet, Bhutan, Azja Środkowa
Bhutan, Central Asia
Abstrakt
Azja poraża kolorytem. Różnorodność stanowiąca jej charakterystyczną cechę jak magnes przyciąga badaczy, turystów, poszukiwaczy przygód czy wreszcie głodnych duchowej strawy. Zastanawia fakt, że na jednym kontynencie leżą kraje tak odmienne względem siebie z powodu różnic w mentalności, kulturze i wierzeniach. Na przykład, na obszarze trzech krajów Środkowej Azji - Nepalu, Tybetu i Bhutanu - spotykamy religie mające korzenie zarówno hinduistyczne, jak i buddyjskie, co ma znaczny wpływ na pojawiające się różnice w życiu codziennym. W tło wyznaniowe dodatkowo wpisuje się odmienna rola kobiety i mężczyzny we wspomnianych krajach. Mamy bowiem do czynienia z kolektywistyczną kulturą. Znacznie odróżnia to role płci od tych przyjętych w krajach europejskich. Refleksje zawarte w niniejszym artykule mają na celu stworzenie syntetycznego szkicu opisującego specyfikę życia kobiet Nepalu, Tybetu i Bhutanu, natomiast nie oferują pełnej, wyczerpującej charakterystyki miejsc, w których żyją. To zastrzeżenie pozwala na wyłonienie jednego, specyficznego wątku, którego podjęła się autorka - wątku genderowego. (fragment tekstu)

Diversity, which is characteristic feature of Middle Asia, attracts attention of tourists, adventures' seekers, scientists and others. It is so fascinating to compare the three countries - such dissimilar as Nepal, Tibet and Bhutan. The article presents everyday and spiritual life of the people and especially women from these countries, on the religious - Hindu and Buddhist - background. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bem S.L. (2000), Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk, GWP
 2. Bering J.M. (2010), Instinct of God. New York, Nicholas Brealey Publishing
 3. Bering J.M. (2006), The cognitive psychology of belief in the supernatural. American Scientist, 94, 142-149
 4. Boehm R. (2004), Images of Women In Spirituals Traditions: Role Models for Global Understanding. Canada, Intercultural Action Committee for the Advancement of Women
 5. Chybicka A., Kosakowska-Berezecka N., Petrus P. (2010), Wielokulturowość w organizacji - wyzwania dla zarządzania, [w:] A.M. Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacjach. Warszawa, PWN
 6. Darewicz K. (2011), Mosuo, królestwo kobiet, "National Geographic", 3 (138), s. 66-73
 7. Deaux K., Lewis L.L. (1983), Components of Gender Stereotypes, "Psychological Documents", 13, 25-83
 8. Deaux K., Lewis L.L. (1984), Components of Gender Stereotypes: Interrelationships Among Components and Gender Label, "Journal of Personality and Social Psychology", 46, 991-1004
 9. Gazeta Wyborcza (2011), Królewski ślub w Bhutanie. Wydanie internetowe 13.10.
 10. Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S. (1986), The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory, [w:] R.F. Baumeister (ed.), Public self and private self (pp. 189-212). New York, Springer-Verlag
 11. Griffith J.L., Griffith M.E. (2008), Odkrywanie duchowości w psychoterapii. Kraków, WAM
 12. Grzymała-Moszczyńska H. (2004), Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Guthrie S. (2001), Why Gods? A cognitive theory, [w:] J. Andresen (red.), Religion in mind. Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual and Experience. New York, Cambridge University Press
 14. Heszen-Niejodek I. (2003), Wymiar duchowy człowieka a zdrowie, [w:] Z. Juczyński i N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź, Wydawnictwo UŁ
 15. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 16. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 17. Hood R.W. Jr., Hill P.C., Spilka B. (2009), Psychology of Religion. New York, Guilford Press
 18. Kalmus M. (2009), Tybet. Legenda i rzeczywistość, Kraków, Bezdroża
 19. Kim R. (2011), Szczęście narodowe brutto. "Wprost", 23 (1478), dodatek
 20. Koenig H.G. (1994), Religion and hope, [w:] J.S. Levin (red.), Religion in Aging and Health: Theoretical Foundations and Methodological Frontiers, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc., 18-51
 21. Kosakowska N. (2004), Stereotypy kobiecych i męskich ról społecznych w ocenie dzieci, nastolatków i dorosłych, [w:] Z. Łoś (red.), Psychologia Rozwojowa. Emocje i doświadczenia w rozwoju - filozoficzne i metodologiczne inspiracje, Kraków, UJ
 22. Krok D. (2008), The role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual dimensions and coping styles. "Mental Health, Religion & Culture", 11:7, 643-653
 23. Money.pl (2009), Wydanie internetowe, serwis z dnia 13.07
 24. Moskowitz G.B. (2005), Social cognition: Understanding self and others. New York, The Guilford Press
 25. Néel A.D. (2011/1929), Mistycy i magowie Tybetu. Poznań, Zysk i S-ka
 26. Pommaret F. (2008), Bhutan. Podniebne Królestwo. Kraków, Wydawnictwo m.
 27. Ross Z., Le Bas T., Bell B. (2009), Nepal. Warszawa, Langenscheidt
 28. Saucier G., Skrzypińska K. (2006), Spiritual But Not Religious? Evidence for Two Independent Dispositions. "Journal of Personality", 74, 5, 1257-1292
 29. Shweder R.A., Much N., Park L., Mahapatra M.M. (1997), The 'Big Three' of Morality (Autonomy, Community, Divinity) and the 'Big Three' Explanations of Suffering, [w:] A. Brandt i P. Rozin (red.). Morality and Health, New York, Routledge
 30. Skrzypińska K. (2002), Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków, Impuls
 31. Skrzypińska K. (2012), Granice duchowo ci - perspektywa pierwsza. "Roczniki Psychologiczne", 1(15)
 32. Wirtualna Polska (2011), Serwis z dnia 28.06
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu