BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremczuk Kazimierz (Subcarpathian Association of Organization and Management), Mazurkiewicz Anna (Subcarpathian Association of Organization and Management)
Tytuł
Employee Talent in Development of Organization
Źródło
Journal of Positive Management, 2014, vol. 5, nr 1, s. 31-42, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie talentami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Enterprise development, Talent management, Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise, Intellectual capital management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The changes in the environment of the organization, particularly globalization, and changes in the demographics, as well as changes in the expectations and requirements of employees or customers, cause that current solutions are inadequate to the new conditions of operation, resulting in the inefficiency and ineffectiveness. Organizations must therefore constantly improve their operations. This requires a new approach, including one in human resource management, which is particularly a challenge to the best performing employees with great potential or talented employees. The ability to attract and retain talent in the organization is important for the ongoing operation and development of the organization. The purpose of this study is to show the importance of talent in the development of the organization. This objective required the identification of the conditions of interest and talent in the organization to a multi-faceted understanding of the concept of talent (with particular emphasis on the organizational aspect). It also drew attention to the issue of the development of talent. Contemplations have been carried out in the context of the organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska, G. (2006), "Innowacyjne zarządzanie", Przegląd Organizacji, No. 3, pp. 45 - 47.
 2. Berger, L.A., Berger, D.R. (2004), The talent management handbook: creating organizational excellence by identifying, developing, & promoting your best people, McGraw-Hill, New York.
 3. Białasiewicz, M. (Ed.) (2002), Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Bierdiajew, M. (2006), O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 5. Bierdiajew, M. (2001), Sens twórczości, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 6. Bolesta-Kukułka, K. (1997), "Świat organizacji", in: Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (Ed.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Bothner, M.S., Haynes, R., Lee, W., Bishop Smith, E. (2010), "When do Matthew Eff ect Occur?", Journal of Mathematical Sociology, Vol. 34, pp. 80 - 114. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00222500903310960
 8. Brzeziński, M. (2006), "Zdążanie ku nowemu zarządzaniu", Przegląd organizacji, No. 10.
 9. Doroszewski, W. (Ed.) (1967), Słownik języka polskiego, t. IX, PWE, Warszawa.
 10. Gagné, F. (2000), "Understanding the Complex Choreography of Talent Development", in: Heller, K.A., Mönks, F.J., Sternberg, R.J., Subotnik, R.F. (Ed.), International Handbook of Giftedness and Talent, Elsevier, Oxford, pp. 67 - 80. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/b978-008043796-5/50005-x
 11. Hayek, F. (1998), Indywidualizm i porządek społeczny, Znak, Kraków.
 12. Howe, M.J.A., Davidson, J.W., Sloboda, J.A. (1998), "Innate talents: reality or myth?", Behavioral and Brain Sciences, Vol. 21, pp. 399 - 442. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x9800123x
 13. Izak, M. (2008), "Duchowość w organizacji", in: Kostera, M. (Ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. Jamka, B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Konecki, K.T. (2008), "Zarządzanie talentami - zarządzanie lamentami", czyli jak rozwija się "geniusz"?", in: Banaszak, S., Doktór, K. (Ed.), Problemy Socjologii Gospodarki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, pp. 411 - 427.
 16. Kostera, M. (Ed.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Kwiecień, K. (2004), "Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach", in: Borkowska, S. (Ed.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 18. Lévinas, E. (2002), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, PWN, Warszawa.
 19. Machaczka, J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 20. Malicka, M. (1982), Uroki i trudy twórczego życia, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.
 21. Merton, R.K. (1968), "The Matthew Eff ect in Science", Science, Vol. 159, pp. 56 - 63. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.159.3810.56
 22. Mikuła, B. (2001), Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 23. Nogalski, B., Marcinkiewicz, H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 24. Penc, J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1999), Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań.
 26. Powszechna Encyklopedia Filozofii (2001), Vol. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 27. Powszechna Encyklopedia Filozofii (2003), Vol. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 28. Rokita, J. (2007), "Planowanie strategiczne a nieprzewidywalność zmian warunków funkcjonowania organizacji", in: Krupski, R. (Ed.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 29. Romanowska, M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 30. Sękowski, A.E. (2004), "Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności", in: Sękowski, A.E. (Ed.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Słownik wyrazów obcych (1995), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami (2012), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Sternberg, R.J. (1993), "The concept of "giftedness": a pentagonal implicit theory", in: Bock, G.R., Ackrill, K. (Ed.), The Origins and Development of High Ability, Ciba Foundation Symposium 178, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 5 - 21.
 34. Strack, R., Caye, J.M., Lassen, S., Bhalla, V., Puckett, J., Espinosa, E., Francoeur, F., Haen P. (2010), "Creating People Advantage 2010. How Companies Can Adapt Their HR Practices for Volatile Times", retrieved from: http://www.bcg.com/expertise_impact/publications/PublicationDetails.aspx?id=tcm:12-61341
 35. Suchodolski, B. (1974), Kim jest człowiek, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 36. Tansley, C. (2011), "What do we mean by the term "talent" in talent management?", Industrial and Commercial Training, Vol. 43 No. 5, pp. 266 - 274. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00197851111145853
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2014.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu