BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabrocki Romuald (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
Consumer at the Market of Innovative Products
Konsument na rynku produktów innowacyjnych
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 1, s. 53-62, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Konsument, Nowe produkty, Innowacje, Zachowania konsumenta
Consumer, New products, Innovations, Consumer behaviour
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było określenie postaw i wyróżników zachowań konsumentów na rynku pro-duktów innowacyjnych. Stwierdzono, że 62% respondentów, głównie mężczyźni (80%) i osoby w wieku 18-25 lat (82,8%), za innowacyjne uznaje całkowicie nowe produkty, dotychczas nieznane na rynku. Ponad 76% ogółu badanych deklaruje pozytywną postawę wobec produktów innowacyjnych, przy czym tendencja ta maleje wraz z wiekiem badanych. Motywami skłaniającymi respondentów do zakupu nowych produktów są: zainteresowanie nowościami (30%), innowacje technologiczne (26%) oraz wzrost funkcjonalności (22%). Przy zakupie produktów innowacyjnych badani kierują się przede wszystkim: ceną (58%), marką i reklamą (56%) oraz rekomendacją osób trzecich (36%). Respondenci najczęściej dokonują zakupu innowacji produktowych w grupie produktów spożywczych (62%), odzieży i obuwia (59%) oraz kosmetyków (46%). Do barier w zakupie nowych produktów badani zaliczyli głównie: wysoką cenę, ugruntowane nawyki zakupowe i obawę przed nowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the attitudes and discriminants of consumer behaviour at the market of innovative products. It was found that 62% of respondents, mainly male (80%) and people aged 18-25 (82.8%), consider completely new products, so far unknown at the market, as innovative ones. More than 76% of all respondents declare positive attitude towards innovative products and this tendency decreases with age of surveyed people. The motives inclining respondents towards purchasing new products are: interest in novelties (30%), technological innovations (26%) and increase in functionality (22%). When purchasing innovative products, surveyed people are influenced first of all by: price (58%), brand and commercials (56%) and recommendation of third parties (36%). Respondents most frequently purchase product innovations in the range of food products (62%), clothing and footwear (59%) and cosmetics (46%). Surveyed people mainly point to high price, strongly based buying habits and fear of novelty as barriers when purchasing new products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rutkowski P. (2007) Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 2. Pomykalski A. (2004) Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem. W: Jagoda H., Lichtarski J. (red.) Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką. Prace Naukowe AE, 1014. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 3. Drucker L.P. (1995) Zarządzanie organizacją pozarządową, teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Sojkin B. (2003) Zarządzanie produktem. PWE, Warszawa.
 5. Mruk H. (1999) Podstawy marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Rudnicki L. (2000) Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa.
 7. Światowy G. (2006) Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa.
 8. Woś J. (2003) Zachowanie konsumenta. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Gajewski S. (1997) Zachowania się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Garbarski L. (1998) Zachowanie nabywców. PWE, Warszawa.
 11. Antonides G., van Raaij W.F. (2003) Zachowania konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Jeżewska-Zychowicz M. (2007) Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Sojkin В., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., (2009) Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu