BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Kajetan
Tytuł
Wdrażanie polityki strukturalnej i regionalnej w sektorze szkolnictwa wyższego - pomorskie na tle innych województw
Źródło
e-mentor, 2012, nr 5, s. 8-18, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Polityka strukturalna UE, Szkolnictwo wyższe, Fundusze strukturalne, Polityka regionalna UE
Operational programmes, EU structural policy, Higher education, Structural funds, EU regional policy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały teoretyczne podstawy polityki strukturalnej i regionalnej UE oraz narzędzi jej wdrażania, omówiono także terminologię odnoszącą się do tego zagadnienia. Zaprezentowano ponadto poszczególne programy operacyjne i możliwości uzyskania wsparcia w ich ramach przez uczelnie. Scharakteryzowano sektor szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim oraz poziom absorpcji funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 przez ten sektor w porównaniu z innymi województwami.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekstowicz B., Malinowski M.J., Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno -ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
  2. Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2005, s. 20.
  3. Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska , J., Uhl H., Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie, http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/145/Raport_szko%C5%82y_wy%C5%BCsze.pdf, s. 50, [23.10.2012].
  4. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/listabeneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_300912.aspx, [08.11.2012].
  5. Kokocińska K., Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 16.
  6. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008, s. 133.
  7. Opałek K., Zagadnienie teorii prawa i polityki, PIW, Warszawa 1983, s. 30.
  8. Tkaczyński J.W., Świstak M. i in., Projekty europejskie: praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1.
  9. Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele-Działania-Środki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu