BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar
Tytuł
Znaczenie zaufania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim - ujęcie wielowymiarowe
Źródło
e-mentor, 2012, nr 5, s. 31-39, rys., biblior. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zaufanie, Procesy biznesowe
Human Capital Management, Trust, Business processes
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zaufanie jest postrzegane jako element systemu wartości organizacyjnych1 - cenny kapitał społeczny i ważny czynnik ułatwiający koordynację społecznych interakcji oraz współpracę przy realizacji zakładanych celów. Uważa się, że stanowi ono jeden z najistotniejszych elementów mających wpływ na satysfakcję z wykonywanej pracy, ponieważ sprzyja integracji, umożliwiając skuteczne uczenie się czy zdobywanie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń. W literaturze przedmiotu upowszechnia się opinia, że budowanie zaufania i oparcie na nim stosunków z podwładnymi to obecnie podstawa zarządzania. Dostrzegając całokształt procesów zarządzania organizacją, należy pamiętać, że zaufanie ma kluczowe znaczenie nie tylko w kontaktach międzyludzkich wewnątrz organizacji - równie ważne jest w procesach biznesowych i wzajemnych relacjach organizacji z jej otoczeniem. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozważań przybliżających do rozpoznania i wyjaśnienia złożonej roli, jaką odgrywa zaufanie w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim, oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów zaufania, które oddziałują na obszary funkcjonalne organizacji, a także procesy biznesowe występujące w praktyce zarządzania.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 2. Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 3. Dietz G., Gillespie N., Chao G.T., Unravelling the compexities of trust and culture, [w:] M. Saunders, D. Skinner, G. Dietz, N. Gillespie, R. Lewicki (red.), Organizational trust. A cultural perspective, Cambridge University Press 2010.
 4. Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 7. Huotari M.L., Iivonen M., Trust in knowledge management and systems in organizations, Idea Group Publishing Inc., Londyn 2004.
 8. Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie przedsiębiorstw high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Juchnowicz M., Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] tegoż (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 10. Łętowska E., Rzeźbienie państwa 20 lat później, Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 11. McKnight D.H., Chervany N., Reflections on an initial trust-building model, [w:] R. Bachmann, A. Zaheer (red.), Handbook of trust research, Edward Elgar Publishing Ltd., Northampton 2006.
 12. Mintzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 15. Sankowska A., Zaufanie organizacyjne a transfer wiedzy, "Przegląd organizacji" 2012, nr 7.
 16. Searle R.H., Skinner D. (red.), Trust and human resource management, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton 2011.
 17. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 18. Whitener E.M., Brodt S.E., Korsgaard M.A., Werner J.M., Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior, [w:] R.M. Kramer (red.), Organizational trust: A reader, Oxford University Press, Nowy Jork 2006.
 19. Grudzewski W.M., Hejduk , I., Sankowska A., Wańtuchowic z M., Zaufanie jako dobro rzadkie i kruche, czyli o potrzebie zarządzania zaufaniem, 25.01.2010 http://pieniadze.gazeta.pl.
 20. . Grudzewski , Hejduk I.K., Sankowska A., Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, "e-mentor" 2008, nr 4 (26), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/576.
 21. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl.
 22. Paliszkiewicz J., Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/082.pdf.
 23. Paliszkiewicz J., Zaufanie a zarządzanie wiedzą - przegląd literatury, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p050.pdf.
 24. Sądu Najwyższy, http://www.sn.pl/orzecznictwo.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu