BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarczok-Guzy Magdalena
Tytuł
Świadomość ekologiczna konsumentów w świetle badań ankietowych
Ecological Awareness of of Consumers in the Light of the Questionnaire Survey
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 319-330, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Ekologia, Świadomość ekologiczna, Produkty ekologiczne
Consumer, Ecology, Ecological awareness, Ecological product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wyników przeprowadzonego na próbie konsumentów badania wiedzy na temat ekologicznej konsumpcji, działań przyczyniających się do ochrony środowiska oraz poziomu świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczną kształtuje poziom wiedzy o zależnościach człowiek - przyroda, dostęp do wiarygodnych informacji oraz odczucie zagrożenia ze zniszczeń dokonywanych w środowisku. Przedmiotem badań będą zatem zachowania konsumentów w aspekcie gospodarowania odpadami, opakowaniami, konsumpcji żywności ekologicznej, oszczędnego zużycia energii oraz zainteresowanie działaniami mającymi na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Hipoteza brzmi następująco: konsumenci w Polsce wykazują bardzo niski stopień świadomości ekologicznej i niewielu z nich jest naprawdę "zielonymi". Badanie zostało przeprowadzone na grupie 103 respondentów w okresie 28 marca do 16 kwietnia 2010 roku na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego. Zastosowano metodę badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza. Należy naznaczyć, że przeprowadzone badanie nie wyczerpuje wszystkich aspektów proekologicznych zachowań konsumentów, jest jedynie sygnałem dla badaczy rynku do zgłębiania każdego z wymienionych aspektów. Jednak wyniki ankiety pozwalają na wnioskowanie o ogólnej sytuacji. (fragment tekstu)

The article shows the problem of behaviours of the contemporary consumer in Poland in the aspect of environment-friendly action. An attempt was made at appointing amongst the examined the so-called " green " consumers who would meet all the requirements included in definitions. Unfortunately, it turns out that in Poland the level of ecological awareness is still too low to talk about the green consumer. The characteristic features of the green consumer are: high awareness and activities undertaken out of his/her own will in order to protect and improve the surrounding environment. Behaviours of consumers were the subject of research in the aspect of management of waste, packages, consumption of ecological food, economical consumption of power and interest in activities aimed at improving the state of the natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bar, M., 2007, Formy społecznego oddziaływania na przedsiębiorstwo, w: G. Kobyłko, (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  2. Lorek, E. (red.), 2003, Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  3. Dz.U. Unii Europejskiej LI89, rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu