BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durkalec-Michalski Krzysztof, Mizgier Małgorzata
Tytuł
Ocena stanu odżywienia młodych mężczyzn w zależności od stosowanej aktywności fizycznej
The Estimation of Nutritional Status of Young Men According to Physical Activity
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 345-352, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Odżywianie się Polaków, Styl życia, Mężczyzna, Choroby, Zdrowie
Eating habits of Polish people, Lifestyle, Men, Illness, Health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszych badań było określenie stanu odżywienia młodych mężczyzn studentów oraz związku pomiędzy ich masą ciała i poziomem aktywności fizycznej.(fragment tekstu)

Low physical activity in young adults can cause obesity and cardiovascular diseases in later years. The aim of the study was estimation of nutritional status of the selected group of young men according to physical activity. The study involved 67 men (students), aged 24 ± 2 years. Body mass and height of students were measured and the body mass index was calculated. The kind and the time of physical activity of the students were estimated on the basis of the questionnaire. The highest percentage of students (31%) declared low physical activity. The author observed underweight in 10% and overweight and obesity in 33% of the students with sedentary lifestyle. Body Mass Index of 82% of men with regular physical activity (1-3 times per week) was within the normal range. The high BMI of men with regular frequent physical activity (over four times per week) may be caused by high muscle mass but not body fat. Disorders of nutritional status were observed in men with low physical activity (underweight, overweight and obesity). Body mass index is not a reliable indicator of body fatness in students with high muscle mass. It is supposed that the estimation of nutritional status in men with frequent and regular physical activity required body composition and/or skinfold thickness measurements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bejnarowicz, J, 1994, Zmiany stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowania, Wyzwania dla promocji zdrowia, Promocja zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna vol. 1(2).
 2. Bieła, U., Pająk, A., Kaczmarczyk-Chałas, K., Tendera, M., Waśkiewicz, A., Kurjata, P., Wyrzykowski, B., 2005, Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ, Kardiologia Polska vol. 63 (6), supl. 4.
 3. CINDI Highlights 2005, CINDI WHO 2006, www.euro.who.int/document/ E89308.pdf [dostęp: maj 2010].
 4. Defay, R., Delcourt, C., Ranvier, M., Lacroux, A., Papoz, L., POLA Study Group 2001, Relationships between physical activity, obesity and diabetes mellitus in a French elderly population: the POLA study, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders vol. 25 (4).
 5. Huang, T., Harris, K., Lee, R., Nazir, N., Bom, W., Kaur, H., 2003, Assessing overweight, obesity, diet, and physical activity in college students, The Journal of American College Health vol. 52 (2).
 6. Kahlin, Y., Werner, S., Romild, U., Alricsson, M., 2009, Self-related health, physical activity, BMI and musculoskeletal complaints: a comparison between foreign and Swedish high school students, International Journal of Adolescent Medicine and Health vol. 21 (3).
 7. Kostenecka, A., 2007, Wpływ aktywności fizycznej i innych zachowań zdrowotnych na masą ciała studentów, Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nr 17.
 8. Madureira, A., Corseuil, H., Pelegrini, A., Petroski, E., 2009, Association between stages of behavior change related to physical activity and nutritional status in university students, Cademos de Saúde Pública vol. 25 (10).
 9. Makohoń-Wiadrowska, E., Kulik, T., 2003, Styl życia młodzieży akademickiej elementem warunkującym zdrowie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. 58 (supl. 13).
 10. Mikołajczyk, R., Maxwell, A., El Ansari, W., Stock, C., Petkeviciene, J., Guillen-Grima, F., 2010, Relationship between perceived body weight and body mass index based on self-reported height and weight among university students: a cross-sectional study in seven European countries, BioMed Central Public Health vol. 10 (40).
 11. Napierała, M., Muszkieta, R., Żuków, W., Pilewska, W., 2010, Aktywność turystyczna studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Rehabilitacja a aktywność turystyczna - podstawowe zagadnienia, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań.
 12. Narożna, D., 2007, Aktywność fizyczna w czasie wolnym i jej znaczenie w terapii uzależnień, Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku vol. 17.
 13. Naszydłowska, E., Kozieł, D., Trawczyńska, M., 2003, Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży oraz ustalenie kierunków ich modyfikacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. 58 (supl. 13).
 14. Nowicki, G., Ślusarska, B., Brzezicka, A., 2009, Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących, Problemy Pielęgniarstwa vol. 17 (4).
 15. Pieniążek, M., 2000, Poziom wiadomości o czynnikach ryzyka a zachowania prozdrowotne pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. 55 (41), supl.7.
 16. POL-HEALTH 2007/2009, Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2007-2011, Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2009.
 17. Prusik, K., Zaporozhanov, V., Gomer, K., Prusik, K., 2009, Stan aktywności fizycznej w stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, IIpo6jieMH i3HHHoro BnxoBaima i CnopTy nr 12.
 18. Twardowska-Rajewska, J., Rosalska, M., Wawrzonek, A., Duda, G., 2005, Zdrowie dziecka jako czynnik prognostyczny jakości starzenia i długowieczności, Przegląd Ginekologiczno-Położniczy vol. 5(1).
 19. WHO 2004: http://apps.who.int/bmi/index.jsp7introPageHntro_3.html [dostęp: maj 2010].
 20. Wojtyniak B., Goryński P., 2008, Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Warszawa.
 21. Wojtyniak, B., Goryński, P., 2007, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i Narodowy Program Zdrowia 2006-2015, Reumatologia vol. 45 (1), supl. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu