BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosław
Tytuł
Marka - składnik luki sprawozdawczej przedsiębiorstwa
Brand - an Element of Reporting Gap of an Entity
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 145-154, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe, Przedsiębiorstwo
Brand, Financial reporting, Reporting in enterprises, Financial statements, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych i najwartościowszych zasobów niematerialnych będących składnikami luki sprawozdawczej jest marka. Stanowi ona często w największych przedsiębiorstwach na świecie ponad 50% ich wartości rynkowej. Jednakże pomimo jej wartości bardzo często nie jest ujmowana w sprawozdaniach finansowych jako składnik aktywów jednostki. Jedną z przyczyn tej sytuacji są uregulowania dotyczące zasad rachunkowości mających wpływ na wartość księgową majątku jednostki. Dlatego też podstawowym celem niniejszego artykułu jest prezentacja marki jako kategorii bilansowej oraz przedstawienie podstawowych informacji na temat sposobów jej ujęcia w systemie sprawozdawczości finansowej jednostki zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. (fragment tekstu)

Brands have become increasingly important resources of an enterprise, often representing over 50% of its market value. But in most cases brand is not recognized in financial statements as an element of assets. This causes deepening of the reporting gap as a difference between the market value and the book value of an entity. An analysis of the Polish and international financial reporting standards shows that if a brand is acquired separately it may be recognized as intangible assets and emphasizes problems with separate evalua-tions of brands acquired as part of business combinations which prevents it from being isolated from goodwill. However, internally generated brands and later outlays on purchased brands could not be recognized as intangible assets. There are also problems with measurement of brand amortization connected with an estimate of its life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 2. De Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 3. Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 4. Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2005.
 5. International GAAP 2005, Ernst&Young, LexisNexis, London 2005.
 6. Kall J., Silna marka - istota i kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 7. Lane-Keller K., Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, 1998.
 8. Lindeman J., Brand Valuation, "Interbrand", kwiecień 2004, www.interbrand.com.
 9. Nowy słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Stołowy H., Haller A., Klockhaus V., Accounting for Brands in France and Germany Compared with IAS 38, "The International Journal of Accounting" 2001, vol. 36, Issue 2.
 11. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu