BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Adam (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa), Mordasewicz Jeremi (Konfederacja Lewiatan), Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu
Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland - Extracts from the Report
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 4, s. 5-21, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Koszty społeczne, Szkody, Kryzys gospodarczy, Samorząd terytorialny
Urbanisation, Social costs, Damages, Economic crisis, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Powiększenie się terenów osadniczych w skali kraju następuje przy zmniejszającej się liczbie ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza samorządów. (abstrakt oryginalny)

The report presents the economic, social and environmental damage, as the consequence of uncontrolled urbanization and a defective spatial planning system. Uncontrolled urbanization results in the expansion of developments and incites various types of social, environmental and economic pathologies. The amount of residential land in the country is increasing, while the population is declining, which results in the worsening of the living conditions of the inhabitants and the generation of unreasonable costs of functioning and obligating the State, especially for self-governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Śleszyński, T. Komornicki, M. Górczyńska, A. Deręgowska, B. Zielińska, Analiza stanu i uwarunkowania prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku. Opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
  2. www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html.
  3. H. Piórkowski, Z. Oświęcimska-Piasko, M. Rycharski, M. Szewczyk, System informacji przestrzennej o mokradłach Polski, Instytut Melioracji Użytków Zielonych 2006.
  4. K. Kruszka (red.), Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Poznań 2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_dojazd_do_pracy_w_polsce_2010.pdf.
  5. Główny Urząd Statystyczny, Dojazd do pracy w Polsce na podstawie BAEL, Warszawa 2011, materiał na konferencję prasową 22.12.2011 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_dojazdy_do_pracy_w_2010_r_na_podstawie_BAEL.pdf.
  6. P. Śleszyński, Kierunki pojazdów do pracy, "Wiadomości Statystyczne" 2012/11, s.59-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu