BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koniorczyk Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wiechoczek Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Demarketing miejsc - koncepcja, narzędzia i obszary zastosowania
Place Demarketing - the Concept, Tools and Fields of Application
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 5, s. 11-20, rys., tabl., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Turystyka, Rozwój zrównoważony
Territorial marketing, Tourism, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji demarketingu, jego rodzajów i narzędzi oraz obszarów zastosowania, odnosząc się szerzej do specyfiki demarketingu miejsc. W przypadku niektórych miejsc - szczególnie z list światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego - zagrożonych nieodwracalną dewastacją, prowadzącą do utraty cennych walorów kulturowych oraz przyrodniczych z powodu nadmiernej penetracji turystycznej, istnieje konieczność ograniczania popytu, co wiąże się ze stosowaniem odpowiedniej strategii demarketingowej. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją wynika ponadto z polityki zrównoważonego rozwoju wdrażanej przez rządy wielu państw (m.in. pod wpływem zwiększających się niedoborów unikalnych zasobów naturalnych). (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to present the demarketing concept, its types, tools and fields of application, broadly referring to the specific of place demarketing. Some places - especially from the world and national cultural heritage - are in danger of irreversible devastation resulting in the loss of valuable cultural and natural values due to excessive tourist congestion. Therefore, it is necessary to reduce the demand by using the appropriate demarketing strategy. The growing interest in this concept stems also from policy on sustainable development implemented by the governments of many countries (i.a. under the influence of the increasing scarcity of unique natural resources). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, G. i Kotler, P. (2012). Marketing. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Beeton, S. (2003). Swimming against the Tide Integrating Marketing with Environmental Management via Demarketing. Journal of Hospitality and Tourism Management, 10 (2).
 3. Beeton, S. i Pinge, I. (2003). Demand Control: The Case for Demarketing Gambling to Encourage Local Tourism. Current Issues in Tourism, 6 (4), 309-322.
 4. Borkowski, N.M. (1994). Demarketing of Health Services. Journal of Health Care Marketing, 14 (4).
 5. Clements, M.A. (1989). Selecting Tourist Traffic by Demarketing. Tourism Management, 10 (2), 89-94.
 6. Cullwick, D. (1975). Positioning Demarketing Strategy. Journal of Marketing, 39 (April), 51-57.
 7. Foley, M. i Lennon, J.J. (1996). JFK and a Fascination with Assassination. International Journal of Heritage Studies, 2 (4), 198-211.
 8. Fullerton, L., McGettigan, K. i Stephen, S. (2010). Integrating Management and Marketing Strategies at Heritage Sites. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4 (2), 108-117.
 9. Gallagher, K. (1994). The Use of Habit-Change Strategies in Demarketing - Reducing Excessive Discretionary Consumption. University of British Columbia.
 10. Gordon, I. (2006). Relationship Demarketing: Managing Wasteful or Worthless Customer Relationships. Ivey Business Journal, (March/April).
 11. Grinstein, A. i Nisan, U. (2009). Demarketing, Minorities, and National Attachment. Journal of Marketing, 73 (March), 105-122.
 12. Groff, C. (1998). Demarketing in Park and Recreation Management. Managing Leisure, 3 (3), 128-135.
 13. Gundlach, G.T., Bradford, K.D. i Wilkie, W.L. (2010). Countermarketing and Demarketing Against Product Diversion: Forensic Research in the Firearms Industry. Journal of Public Policy & Marketing, 29 (1).
 14. Kern, C.L. (2006). Demarketing as a Tool for Managing Visitor Demand in National Parks - An Australian Case Study. University of Canberra.
 15. Kindra, G.S. i Taylor, D.W. (1995). Demarketing Inappropriate Health Case Consumption. Journal of Health Care Marketing, 15 (2).
 16. Komsta, A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka Kulturowa, (2), 46-65.
 17. Kotler, P. (2011). Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of Marketing, 75 (July).
 18. Kotler, P. i Levy, S.J. (1971). Demarketing? Yes, Demarketing! Harvard Business Review, 49 (6), 74-80.
 19. Malhotra, N.K. (red.) (2011). Review of Marketing Research 8: Special Issue - Marketing Legends (t. 8). Emerald Group Publishing.
 20. Medway, D. i Warnaby, G. (2008). Alternative Perspectives on Marketing and the Place Brand. European Journal of Marketing, 42 (5/6).
 21. Medway, D., Warnaby, G. i Dharni, S. (2011). Demarketing Places: Rationales and Strategies. Journal of Marketing Management, 27 (1-2), 124-142.
 22. Seaton, A.V. (1996). Guided by the Dark. From Thanatopsis to Thanatourism. Journal of Heritage Studies, 2 (4), 234-244.
 23. Stone, P.R. (2006). A Dark Tourism Spectrum. Toward a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions. Tourism. An Interdisciplinary International Journal, 54 (2).
 24. Suh, M., Rho, T. i Greene, H. (2012). Relationship Behavior between Customers and Service Providers in Demarketing Situations. What Makes Customers Try to Improve Their Relationships? Database Marketing & Customer Strategy Management, 19 (19), 39-55.
 25. Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. CABI Publishing Series.
 26. Wall, A.P. (2005). Government Demarketing. Different Approaches and Mixed Messages. European Journal of Marketing, 39 (5/6).
 27. Ward, S.V. (1998). Selling Places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000. London: E & F.N. Spon.
 28. Wearing, S. (2008). National Parks, Tourism and Marketing. Australasian Parks and Leisure, (Summer), 29-33.
 29. Wearing, S., Archer, D. i Beeton, S. (2007). The Sustainable Marketing of Tourism in Protected Areas: Moving Forward. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu