BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Damurski Łukasz (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy
(Non)Public Debate. Problem of Access to Pianning Documentation at the Municipal Level
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 4, s. 38-50, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Debata publiczna, Gmina, Planowanie przestrzenne
Public debate, District, Spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie dyskusji publicznej jako szczególnej formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Na przykładzie 18 polskich miast o randze wojewódzkiej autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia, w tym niewielkie znaczenie dyskusji w procedurze podejmowania decyzji przestrzennych oraz trudną dostępność protokołu z dyskusji. Traktując dyskusję publiczną jako punkt wyjścia, autor w sposób krytyczny opisuje zakres i metody udostępniania wszystkich dokumentów wytwarzanych w trakcie prac planistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the public debate on the special form of civic involvement in the spatial planning process. The author uses the example 0/78 Polish towns to present various aspects of this issue, including the minor importance of the debate in making spatial decisions and the report on the discussion, which is difficult to obtain. The author treats the public debate as a starting point for critically describing the scope and methods in which all documents produced during the planning work are made available. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Olejniczak-Szałowska, Problem statutowej regulacji zasad dostępu do dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2011/6, s. 5.
 2. H. Zięba-Załucka, Demokracja a biurokracja, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8, s. 42.
 3. D. Mantey, W labiryncie planowania, "Samorząd Terytorialny" 2012/3, s. 18-27.
 4. I. Budzyńska, B. Pawłowski, Polityka jawności i przejrzystości Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentów publicznych, "Informacja BSE" 2005/731, http://biurose.sejm.gov.pl.
 5. B. Ollivier, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
 6. K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfl iktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Kraków 2008.
 7. P. Healey, Collaborative planning: shaping places in fragmented societies, Vancouver 1997.
 8. S. Narang, L. Reutersward, Improved governance and sustainable urban development. Strategic planning holds the key, "European Journal of Spatial Development" 2006/4.
 9. N. Alfasi, J. Portugali, Planning rules for a self-planned city, "Planning Theory Special Issue: Land-use, Planning and the Law" 2007/6, s. 164-182.
 10. L. Albrechts, W. Denayer, Communicative Planning, Emancipatory Politics and Postmodernism, w: R. Paddison (red.), Handbook of Urban Studies, Londyn 2001.
 11. "Planen und Entwickeln in Stadt und Region heißt Kommunizieren. Das Vehikel namens «Planung» bewegt sich ohne Kommunikation nicht" - K. Selle, Planen. Steuern. Entwickeln. Über den Beitrag öffentlicher Akteure zur Entwicklung von Stadt und Land, Dortmund 2005, s. 393.
 12. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/.
 13. T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańsk 1998.
 14. P.W. Juchacz, Deliberacja - demokracja - partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań 2006.
 15. Ł. Damurski, E-Participation in Urban Planning: Online Tools for Citizen Engagement in Poland and in Germany, "International Journal of E-Planning Research" 2012/1, s. 40-67.
 16. M. Wood, Community involvement and capacity building, w: M. Carley, M. Campbell, A. Kearns, M. Wood, R. Young, Regeneration in the 21st century. Policies into practice. The Policy Press, Bristol 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu