BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małysa-Sulińska Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Sądowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie)
Tytuł
Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa
Issuing a Location Decision for a Farm Development, Ignoring the Principles of Good Neighbourliness
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 4, s. 62-70, przypisy
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Samorząd terytorialny
Spatial development, Spatial planning, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Decyzja lokalizacyjna dla zabudowy zagrodowej może zostać wydana bądź na zasadach ogólnych, bądź z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa. Wybór właściwego trybu prowadzenia postępowania lokalizacyjnego dla tego typu zabudowy w praktyce może jednak nastręczać wielu problemów interpretacyjnych. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak w postępowaniu lokalizacyjnym należy interpretować pojęcie zabudowy zagrodowej i jakie przesłanki determinują możliwość wydania decyzji lokalizacyjnej dla tego typu zabudowy z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.(abstrakt oryginalny)

A location decision may be issued for a farm on either general terms or with the avoidance of the principles of good neighbourliness. However, in practice, the choice of the appropriate procedure for handling the location proceedings for such developments can incite numerous problems in interpretation. The article is an attempt to respond to the question of how, in location proceedings, should the notion of a farm development be construed and which premises determine the ability to issue a location decision for developments of this type, avoiding the principles of good neighbourliness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Małysa-Sulińska, Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, "Casus" 2009/3, s. 7 i n.).
 2. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 103 i n.
 3. T. Bąkowski, Zasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2, s. 391 i n.
 4. K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, "Casus" 2009/1, s. 5 i n.
 5. Z. Niewiadomski (red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 508 i n.
 6. M.J. Nowak, Zasady "dobrego sąsiedztwa" i "kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu" w decyzjach o warunkach zabudowy, "Radca Prawny" 2011/2, s. 14 i n.
 7. T. Bąkowski w: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004, s. 91.
 8. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 23 i n.
 9. D.R. Kijowski, Zabudowa nieruchomości na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, "Casus" 2005/3, s. 13.
 10. G. Zalas, Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - nowe rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji, "Casus" 2004/1, s. 44.
 11. I. Zachariasz w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 327-328.
 12. L. Bielecki, Drogi publiczne, w: J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red.), L. Bielecki, R. Frey, R. Kędziora, B. Rutkowski, Prawo administracyjne - część szczegółowa, t. 2, Warszawa 2011, s. 41 i n.
 13. A. Fogel, Instytucja "dobrego sąsiedztwa" przy ustalaniu warunków zabudowy - ewolucja poglądów doktryny i orzecznictwa, "Człowiek i Środowisko" 2010/3-4, s. 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu