BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Employer Attitudes Towards Graduates of Economics (on the Example of the Zachodniopomorskie Region)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 63-71, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Kompetencje pracownicze, Rynek pracy, Pracodawcy
University graduate employment, Employees competencies, Labour market, Employers
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Mechanizmy działające w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mają wpływ na sytuację dochodową ludności prowadzącej gospodarstwa rolne. Polityka ta ciągle podlega zmianom, które w sposób bezpośredni wpływają na sektor rolny, w tym na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. Celem pracy jest ukazanie wpływu reform WPR na sektor skrobi ziemniaczanej na przykładzie badań, które dotyczyły 10 gospodarstw rolnych. Badania mają również wymiar makroekonomiczny, uzyskane informacje dotyczą znaczenia tzw: "płatności związanej" dla gospodarstw rolnych z Polsce. W 2012 roku nastąpiły niekorzystne zmiany WPR, które w sposób znaczący wpłynęły na spadek opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych. (abstrakt oryginalny)

Mechanisms of the Common Agricultural Policy have an impact on the income situation of the population running farms. This policy is subject to constant change, which directly affect the agricultural sector, including the profitable situations potato starch manufactures. This paper presents the results of 10 farms where starch potatoes produced. Results concerned two years, potato campaign 2011/2012 and 2012/2013. In the first year of the study payment was related to production while in the second year of the study there was no payment, which resulted in the collapse of the profitability of starch potato production. In 2012 there were adverse effects, which had a significant impact on the decline in the profitability of starch potato production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Geryk M., 2009. Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej. W: Jakość kształcenia ekonomicznego. Red. M. Rocki. PTE, Warszawa, 72.
  2. Litwiński J., Socha M., Sztanderska U., 2000. Wykształcenie a rynek pracy. W: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji. IPWC, Warszawa, 32-34.
  3. Skórska A., 2004. Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. WSB, Poznań.
  4. Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pracowników w regionie łódzkim. 2000. Red. E. Kwiatkowski. Fundacja Inkubator, Łódź, 15, 47.
  5. Ziejewski T., 2001. Kształcenie na miarę potrzeb XXI wieku (Koncepcja europejska i jej implikacje dla Polski). Folia Oecon. 40, 464.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu