BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabińska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym
Innovativeness of Economy in Contemporary Aspect and Historical Context
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 9-25, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Gospodarka, Handel międzynarodowy, Postęp techniczny
Innovative character, Economy, International trade, Technical progress
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje to pojęcie wprowadzone do literatury ekonomicznej przez Josepha Aloisa Schumpetera. Pokazał on je w kontekście źródła dynamiki gospodarczej. Potrzebne były do osiągnięcia wyższej efektywności produkcji, a przez to do jej szybszego wzrostu i lepszego zaspokojenia poziomu dobrobytu społecznego. Stosowana od czasów Schumpetera aparatura pojęciowa rozróżnia pojęcia wynalazek, innowacja i dyfuzja innowacji. Wynalazek nie musi zamieniać się w innowację i dzieje się tak, gdy pozostaje w sferze warunków laboratoryjnych bez konfrontacji z praktyką i komercją na konkurencyjnym rynku. Innowacja natomiast musi zostać wdrożona, czyli innymi słowy jest to wynalazek zastosowany po raz pierwszy w praktyce i pozytywnie przechodzący test użyteczności na konkurencyjnym rynku. Pojawiająca się na rynku nowość rozpowszechnia się, gdyż jej właściciel znajduje jej imitatorów. Następuje dyfuzja innowacji, często oznaczająca dalsze jej modyfikacje, co ostatecznie skutkuje jeszcze szybszym wzrostem i rozwojem gospodarczym. Zdaniem Schumpetera tylko wynalazek zamieniony w praktyczną innowację ma znaczenie. (fragment tekstu)

The paper presents theoretical and practical aspects of knowledge and high technology-based economy. Those aspects relate to economy of innovation, theory of technological gaps, dilemmas of macroeconomic policy based on convergence and absorption processes as well as empirical analysis of those problems. Innovation potential of Poland in international context, the problems of absorption and financial and technological gaps are discussed, quoting the data from the 2010 report on innovativeness of Polish economy. Barriers to innovation for Polish enterprises and the importance of Warsaw in creating the knowledge sector of Polish economy in the context of other Central and Eastern European capitals are also analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Giegiel A., Uwarunkowania i mechanizm absorpcji postępu technicznego w gospodarce polskiej, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 87-91.
  2. Jasiński L. J., Nowe wymiary gospodarki, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 29-34.
  3. Kasner K., Luka kapitałowa przeszkodą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 177-181.
  4. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009, s. 89-92.
  5. Olechnicka A., Płoszaj A., Innowacyjność i metropolizacja w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 65-71.
  6. Puchała-Krzywina E., Czynniki ograniczające działalność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 163-171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu