BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Ireneusz K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stany równowagi przy zachowaniach rutynowych i optymalizacyjnych wspartych oczekiwaniami na przykładzie dylematu więźnia
States of Equilibrium in Routine and Optimised Expectation Based Behaviours Exemplified by the Prisoner's Dilemma
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 134, s. 53-62, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Macierze, Homo oeconomicus, Równowaga Nasha
Matrix, Homo oeconomicus, Nash equilibrium
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ekonomiści głównego nurtu nie mogli osiągnąć spójnych modeli, prawidłowo zakładając oczekiwania adaptacyjne, które są związane z zachowaniami rutynowymi podmiotów. Ponieważ podmioty były racjonalne i dobrze poinformowane, to naturalną konsekwencją było zbudowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań jako pokłosia podmiotu-optymalizatora. Założenie racjonalnych oczekiwań bazuje na pełnej informacji i racjonalnej optymalizacji podmiotów. Klasyczny dylemat więźnia opiera się na założeniu niepełnej informacji i oczekiwaniach adaptacyjnych. Przy oczekiwaniach racjonalnych w słabej postaci równowagę optymalną w sensie Pareta można uzyskać w warunkach gry dynamicznej przy pewnym poziomie prawdopodobieństwa kolejnej kolejki. Nieuzasadnione jest jednak założenie współpracy w pierwszej kolejce. W warunkach pełnej informacji i oczekiwań racjonalnych równowaga Nasha może być optymalna w sensie Pareta w dylemacie więźnia w postaci metagry. Dopiero więc mocna wersja hipotezy racjonalnych oczekiwań pozwala wyjaśnić, zarówno metagrę w pierwszej kolejce, jak i dynamiczny dylemat więźnia. Ogólnie, przy strategicznej komplementarności, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla stanów równowag optymalnych w sensie Pareta w świecie zachowań rutynowych i oczekiwań adaptacyjnych. Potrzebny jest szok zewnętrzny, np. interwencja państwa, kierujący równowagę do stanu optymalnego, która następnie będzie się replikowała. Władza publiczna poprzez system instytucji może spowodować wymuszenie współpracy w pierwszej kolejce. W takich warunkach istnieje teoretyczne uzasadnienie ingerencji suwerena w sferę ekonomiczną (dominium). W silnej wersji hipotezy racjonalnych oczekiwań przy najdokładniejszym i najbardziej efektywnym budowaniu oczekiwań całe modelowanie ekonomiczne staje się proste i raczej oderwane od realizmu. Procesy ekonomiczne z ekwipotencjalnych z wieloma punktami równowagi stają się ekwifinalne (ergodyczne) z jednym optymalnym punktem równowagi.(abstrakt oryginalny)

The basis of the majority of modern economic models is a definition of the consumer and producer (homo oeconomicus) based on the assumptions of reductionism and full information. From the perspective of such micro-foundations of macro-economy, the economy is permanently in the optimum of its possibilities (stability). Such a dynamic modelling would not be possible with adaptive expectations (with routine behaviours), that is why it is necessary to introduce the assumption of rational expectations (with optimised behaviours). The present article deals with different interpretations of the prisoner's dilemma in view of rational and adaptive expectations and the possibility of obtaining the Pareto optimal Nash equilibrium in the prisoner's dilemma.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski I. K., Teoria równowagi ogólnej. Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Evans G. W., Ramey G., Adaptive expectations, under parameterization and the Lucas Critique, University of California, San Diego 2004.
 3. de Grauwe P., Adaptive Expectations, Rational Expectations and learning In Macroeconomic Models, "Financial Times" 2006, no. 25.
 4. Lloyd-Ellis H., Rational Expectation, the Lucas Critique and Credibility, Queen's University, Kingston
 5. Garbicz M., Hipoteza racjonalnych oczekiwań a kwestia skuteczności polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 6. de Herdt T., Cooperation and fairness: the Flood - Dresher experiment revisited, "Review of Social Economy" 2003, no. 61 (2).
 7. Hill W. W., Prisoner's Dilemma, a Stochastic Solution, "Mathematics Magazine" 1975, no. 48 (2).
 8. Howard N., Paradoxes of rationality: theory of metagames and political behavior, Cambridge, MIT Press 1971.
 9. Keuzenkamp H. A precursor to Muth: Tinbergen's 1932 model of rational expectations, "The Economic Journal" 1991, no. 101 (408).
 10. Lucas R. E., Econometric policy evaluation: A critique, In Carnegie-Rochester conference series on public policy January 1976, vol. 1, no. 1.
 11. Muth J. Rational Expectations and theory of price movements, "Econometrica" 1961, no. 29.
 12. Poundstone W., Prisenor's Dilemma, Doubleday, New York 1992.
 13. Rapaport A., Chammach A., Prisoner's dilemma: A study in conflict and cooperation, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965.
 14. Shubik M., Game theory, behavior, and the paradox of the prisoner's dilemma: Three solutions, "Journal of Conflict Resolution" 1970, no. 14 (2).
 15. Straffin P. D., Teoria gier, Scholar, Warszawa 2000.
 16. Tomczyk E., Rationality of expectations: comparison of neoclassical and evolutionary approaches, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu