BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji
Selected Aspects of Strategies Used by Polish Enterprises in the Transition Period
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 2, s. 299-320, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Transformacja przedsiębiorstw, Gospodarka, Badania empiryczne
Transformation of enterprises, Economy, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono syntezę wyników badań teoretycznych i empirycznych zachowań polskich przedsiębiorstw, prowadzonych przez autora i współpracowników w latach 1990-2008. Zrealizowano cel teoretyczny, który stanowiła rekonstrukcja modelowego ujęcia przedsiębiorstwa jako przedmiotu badań w okresie transformacji. Osiągnięto również cel empiryczny, jakim była prezentacja najważniejszych wyników badań empirycznych zachowań przedsiębiorstw, uzyskanych w ramach zrealizowanych 4 projektów badawczych

The paper is a synthesis o f theoretical and empirical results of a research into the behaviour of Polish companies in transition. The study was carried out between 1990-2008 as a four-stage project. Its theoretical goal, i.e. reconstruction of a model approach to an enterprise in transition, as well as the empirical goal, i.e. presentation o f the most important results of an empirical study have been accomplished and are presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., O system pojęć systemowych, "Prakseologia" 1973, nr 2
 2. Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs and Economic Organization, "The American Economic Review" 62, 1972
 3. Bunge M., A System Concept o f Society. Beyond Individualism and Holism, "Theory and Decision" 10, 1979
 4. Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne, red. W. J. Otta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994
 5. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008
 6. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 2005, nr 5
 7. Gorynia M., Poziomy analizy w naukach ekonomicznych, "Ekonomista" 1993, nr 4
 8. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 1999, nr 6
 9. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999, nr 4
 10. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
 11. Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1995
 12. Gorynia M., Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista" 2000, nr 2
 13. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 14. Gruszecki T., Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku, "Ekonomista" 1994, nr 5
 15. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 16. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 17. Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2
 18. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985
 19. Otta W.J., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Analiza strategiczna, red. T. Gołębiowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 20. Otta W.J., Teoria przedsiębiorstwa a przejście do gospodarki rynkowej, "Ekonomista" 1996, nr 1
 21. Sharplin A., Strategie Management, McGraw-Hill Inc., New York 1985
 22. Steinie C., Organization Theory and Multiplane Analysis (MPA); Steps Toward an Integration of Individual-Centered and Exchange-Oriented Explanatory Schemes, "Management International Review" 1992, nr 3-4
 23. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005
 24. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
 25. Williamson O.E., Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, Wheatsheaf Books, London 1986
 26. Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, Olympus. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu