BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kargul Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Model przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością na przykładzie firmy Polimex-Mostostal SA
Model of a Bankruptcy Threatened Company Exemplified by Polimex-Mostostal SA
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 134, s. 117-140, tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza sytuacji firmy Polimex-Mostostal, która okazała się bankrutem, pozwala wysunąć kilka kluczowych rekomendacji zarówno dla samych firm, jak i dla decydentów publicznych. Do najważniejszych można zaliczyć: 1. Należy zmienić sytuację, że tylko jedna strona kontraktu - wykonawca - ponosi jego ryzyko. 2. Problem słabej kondycji branży budowlanej i licznych bankructw nie leży tylko po stronie firm, lecz jest kwestią nieefektywności całego systemu prawno podatkowego. 3. Niezbędna jest gruntowna modernizacja prawa zamówień publicznych m.in: •• odrzucenie najdroższej i najtańszej oferty przy prawidłowo skalkulowanych cenach, •• indeksacja ofert cenowych o niedające się przewidzieć cen materiałów i usług,(fragment tekstu)

The case of Polimex-Mostostal SA was well-known at the end of 2012 and beginning of 2013 as this company - one of the largest construction companies in Poland became actually a bankrupt and survived on the market as a matter of fact only due to the agreement between banks and the aid from the Industrial Development Agency. The reasons for this situation appeared to be complex and came down primarily to a wrong construction of contracts for the building of road infrastructure which brought losses to a substantial part of the sector. The study is aimed at the empirical verification the its thesis, i.e. answering the question whether or not Polimex-Mostostal SA is a company threatened with bankruptcy. The most important goal is to find out whether the financial situation of the company described in its financial report makes it belong to the group of companies threatened with bankruptcy. The basic research method applied in the study is 5 discriminative models. The first one is a classical and possibly the most popular: the Altman model. The remaining 4 models have been worked out by Polish authors: E. Mączyńska, B. Prusak and a team headed by E. Mączyńska.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankructwa przedsiębiorstw - wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 3. Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Gołębiowski G., Tłaczała, Analiza finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 6. Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 7. Ostaszewski J., Finanse spółki akcyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń UE, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 9. Pomykalski B, Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykacji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2
 12. Wajda P, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorców, Przegląd Corporate Governance. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy Polimex Mostostal SA 2010.
 14. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy Polimex Mostostal SA 2011.
 15. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy Polimex Mostostal SA 2012.
 16. Prezentacja finansowa firmy Polimex Mostostal SA za 2010.
 17. Prezentacja finansowa firmy Polimex Mostostal SA za 2011.
 18. Prezentacja finansowa firmy Polimex Mostostal SA za 2012.
 19. Prezentacja finansowa firmy Polimex Mostostal SA za I kwartał 2013.
 20. http://www.polimex-mostostal.pl
 21. http://hoga.pl/lifestyle/kryzys-w-branzy-budowlanej-moze-pociagnac-za-sobacala- gospodarke/
 22. http://budowa.wieszjak.pl/rynek-budowlany/312678, Polski-rynek-budowlany- -2013-r--czy-czeka-nas-kryzys.html
 23. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/budownictwo-ma-sie-coraz- -gorzej,30917,1
 24. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/polimex-uratowany,30239,1
 25. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/aktualnosci-gpw/polimex-mostostal-szuka- -inwestora-strategicznego,29730,1
 26. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/detronizacja-krola,29705,1
 27. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/rzad-przejmie-upadajace-spolki- -budowlane,28424,1
 28. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,14027038, Polimex_Mostostal_znowu_z_problemami__ Kurs_akcji_6.html
 29. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/analizy-gpw/kto-przetrwa-kryzys-w-budownictwie, 29869,1
 30. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/panstwo-rusza-z-odsiecza-polimeksowi- i-pbg,29593,1
 31. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/aktualnosci-gpw/arp-moze-objac-akcje-polimeksu- za-150-250-mln-zl,30201,1
 32. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/polimex-uratowany,30239,1
 33. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/umowa-na-budowe-nowegobloku- w-kozienicach-podpisana,30251,1
 34. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/aktualnosci-gpw/polimex-mostostal-z-gigantyczna- strata,31249,1
 35. http://www.forbes.pl/jak-panstwo-ratuje-polimex,artykuly,136005,1,1.html
 36. http://www.forbes.pl/polimex-mial-dziesiec-razy-wieksza-strate-nizszacowano, artykuly,144544,1,1.html
 37. http://www.forbes.pl/polskie-firmy-budowlane-nie-maja-kapitalu-na-budowedrog, artykuly,154572,1,1.html
 38. http://www.forbes.pl/polimex-cekop-development-zostanie-zlikwidowany,artyk uly,155652,1,1.html
 39. http://4business4you.com/finanse/analiza_finansowa/polskie-modele-dyskryminacyjne/
 40. http://infovind.pl/modele-dyskryminacyjne---obce.html
 41. http://www.kampuni.pl/39381/trwa-kryzys-w-branzy-budowlanej
 42. http://www.polityka.pl/rynek/1528871,1, kryzys-branzy-budowlanej---kto-zawinilkto- straci.read
 43. http://porady.domiporta.pl/poradnik/1,127301,6369555, Kryzys_w_branzy_budowlanej__ na_10_inwestycji_wstrzymanych.html
 44. http://budownictwo.re.pl/artykul/35452.html
 45. http://mbrokers.pl/rynek-kapitalowy/gospodarka/informacje/kryzys-w-branzy- -budowlanej-obalamy-mity
 46. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11105584, Liczba_pozwolen_na_budowe_w_ gore__Branza_budowlana.html
 47. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10888657, Kryzys_w_branzy_budowlanej__ Producenci_cementu_zacieraja.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu