BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zamożność a kapitał intelektualny
Affluence and Intellectual Capital
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 133, s. 9-23, tab.,rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zamożność społeczeństwa, Kreatywność
Intellectual capital, Society affluence, Creativity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie wybranych wyróżników psychospołecznych kapitału ludzkiego osób zamożnych, przedstawicieli klasy wyższej w Polsce stwierdzono, że zasób tego kapitału jest duży. Wbrew wielu negatywnym opiniom społecznym osoby zamożne opierają sens swojego życia na etosie pracy, ich cechy osobowości predysponują do przedsiębiorczości, pomocy innym, filantropii. Są otwarci na impulsy z zewnątrz i kolejne doświadczenia. Jeszcze zauważają dystans do Ja-idealnego, jest zatem w nich duży potencjał twórczej kreatywności. Jeszcze wiele chcą "odrobić". Osoby zamożne(fragment tekstu)

The study is aimed at the attempt to answer the question whether affluent people, in a broad sense of the word, the representatives of the upper class are building their intellectual capital or have already acquired it; what forms it may take and how it can affect the relations between a company and consumers on the market. On the basis of the author's own research done in the years 2011-2012 she poses a thesis that the upper class members do not only possess an intellectual capital but they also may use it to manage their, as a rule, own companies.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 2. Bombol M., Kształtująca się polska klasa wyższa. Szkice ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 3. Jasiecki K., Pietrzak J., Bogactwo w Polsce i Unii Europejskiej, w: Polacy we współczesnej Europie, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
 4. Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2013.
 5. Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 6. Niemierko B., Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny. Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok LII nr 4 (187) 2011.
 7. Słaby T., Quality of life of the emerging upper class in Poland, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 8. Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. M. Gdula, P. Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 9. Węgrzycka M., Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki, w: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzycki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 10. www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf, s. 101.
 11. www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/raport-kpmgrynek- dobr-luksusowych-w-polsce-edycja-2012.aspx.
 12. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_Kapital_ludzki_w_Polsce_2010.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu