BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sześciło Dawid (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
O wątpliwościach wokół powierzania prowadzenia szkół samorządowych
Challenges of Contracting Out the Management of Self-government Schools
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 3, s. 5-13, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Szkolnictwo państwowe, Gmina
Local government, State education, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częstszą praktyką jest powierzanie przez gminy prowadzenia szkół podmiotom prywatnym. Pozwala to na uniknięcie likwidacji najmniejszych placówek i ograniczenie wydatków oświatowych. W artykule autor dokonuje krytycznej oceny procedury prywatyzacji prowadzenia szkół samorządowych uregulowanej w ustawie o systemie oświaty, wskazując przy tym istotne luki w procedurze powierzania prowadzenia szkół, które zagrażają interesowi publicznemu. (abstrakt oryginalny)

An increasingly common practice is the entrustment by municipalities of the running of schools to private entities. This helps avoid the liquidation of the smallest establishments, while reducing spending on education. In this article, the author critically assesses the procedure of privatizing the operation of self-government schools governed by the Act on the education system, simultaneously indicating significant gaps in the procedure of entrusting the running of schools, which threaten public interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Herczyński, Wskaźniki oświatowe, Warszawa 2012, s. 110-112.
 2. R. Raszewska-Skałecka, Współczesne wyzwania i dylematy zarządzania oświatą samorządową. Społeczne inicjatywy edukacyjne, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010, s. 632.
 3. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2012, s. 71-72.
 4. Z. Duniewska, Prawo administracyjne - wprowadzenie, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 158-159.
 5. A. Fabian, New Public Management and What Comes After, "Issues of Business and Law" 2010/2, s. 39.
 6. S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1992, s. 25.
 7. A. Barczewska-Dziobek, Podmioty niepubliczne w sferze wykonywania zadań administracji lokalnej, w: J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009, s. 648.
 8. C. Ludowise, Accountability in social service contracting: the state action doctrine and beyond, "Journal of Health and Human Services Administration" 2004/3, s. 305.
 9. D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, przeł. A. Jankowski, Poznań 2005, s. 122-128.
 10. C. Carrozza, Privatising Local Public Services: Between Industrial Legacy and Political Ambition, "Local Government Studies" 2010/4, s. 601.
 11. M. Wassenaar, T. Groot, R. Gradus, Contracting out, an Empirical Study on Motives, "Tinbergen Institute Discussion Paper" 2010, s. 5.
 12. P. Seidenstat, Privatization: Trends, Interplay of Forces and Lessons Learned, "Policy Studies Journal" 1996/3, s. 473.
 13. OECD, Contracting Out Government Services: Best Practices Guidelines and Case Studies, Paryż 1997, s. 7-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu