BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 3, s. 25-33, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Nadzór administracyjny, Orzecznictwo sądu
Local government, Administrative supervision, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proporcjonalność jako zasada adresowana do organów nadzoru wyraża obowiązek minimalizacji ingerencji nadzorczej, stopniowania środków nadzorczych. Organ nadzoru, w razie stwierdzenia naruszenia prawa przez uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego, powinien zastosować środek nadzorczy, który jest wystarczający do zapewnienia występowania w obrocie prawnym aktów legalnych wraz z poszanowaniem samodzielności samorządu terytorialnego. Artykuł dotyczy problematyki stosowania zasady proporcjonalności w działalności organów nadzoru odnoszącej się do tzw. nadzoru bieżącego. Autorka przytacza wybrane orzeczenia sądów administracyjnych, w których przedmiotem oceny jest naruszenie zasady proporcjonalności przez organ nadzoru. (abstrakt oryginalny)

Proportionality, as a principle addressed to the supervisory authorities, expresses the obligation to minimize supervisory interference and to graduate the supervisory measures. In the event of finding a breach of the law by a resolution or order of a self-government body, the supervisory authority should apply a supervisory measure which is adequate for ensuring that legitimate acts appear in the legal framework, while simulta-neously respecting the autonomy of territorial self-governments. This article applies to the matter of applying the principle of proportionality in the activities of supervisory authorities relating to the so-called ongoing supervision. The authoress cites selected rulings of administrative courts, in which the matter under review is the breach of the principle of proportionality by the supervisory authority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000, s. 111-116.
  2. R. Stankiewicz, Konstytucyjna zasada proporcjonalności i jej zastosowanie w prawie gospodarczym publicznym, w: R. Stankiewicz (red.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, Warszawa 2011, s. 251-252.
  3. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 111.
  4. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji. Zagadnienia prawne, Warszawa 1992, s. 40, za: Konstytucyjna zasada proporcjonalności i jej zastosowanie w prawie gospodarczym publicznym, w: R. Stankiewicz (red.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, Warszawa 2011, s. 253.
  5. H. Izdebski, Zasada proporcjonalności a władza dyskrecjonalna administracji publicznej w świetle polskiego orzecznictwa sądowego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010/1.
  6. W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 272-273.
  7. C. Kociński, Nadzór administracyjny jako element determinujący zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, w: C. Kociński (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wrocław 2006, s. 116.
  8. A. Krzywoń, Konstytucyjna zasada proporcjonalności a ustrój samorządu terytorialnego - rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 14/11, "Przegląd Legislacyjny" 2013/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu