BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowska-Lasek Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
Information and Education Activities of County Consumer Ombudsmen
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 3, s. 43-56, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rzecznik konsumentów, Informacja, Edukacja
Local government, Consumer Ombudsman, Information, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów jest stosunkowo nisko sformalizowana. Charakter i rodzaj działań podejmowanych przez poszczególnych z nich będą więc w dużej mierze zależały od indywidualnej wizji danego rzecznika na temat jego roli, jak również możliwości finansowych i czasowych (niektórzy pracują jedynie na 1/4 etatu). Różny jest też charakter spraw, z którymi spotykają się rzecznicy. W artykule autorka ukazuje działalność informacyjno-edukacyjną rzeczników konsumentów w kontekście intensywności oddziaływania zarówno na konsumentów, jak i przedsiębiorców, oraz ocenia efektywność działalności rzeczników, a pośrednio zasadność tworzenia samej instytucji rzecznika konsumentów w systemie ochrony interesów konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The activities of county consumer ombudsmen is not formalized to a particularly large extent. Therefore, the nature and type of work undertaken by each of them largely depends on the individual vision the given ombudsmen has about his role, as well as financial and temporal capabilities (some only work for 1/4 of an FTE). Likewise, the nature of cases encountered by the ombudsmen varies. In the article, the authoress presents the informational and educational activities of consumer ombudsmen in the context of the intensity of their impact on both consumers and businesses, and assesses the effectiveness of the ombudsmen and, indirectly, the justification for creating the institution of the consumer ombudsmen in the system of protection of consumer interests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Supernat, Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej, w: J. Łukasiewicz, (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cisna 2.06.2002 r., Rzeszów 2002, s. 499-511.
 2. T. Leidinger, Hoheitliche Warnungen, Empfehlungen und Hinweise im Spektrum staatlichen Informationshandeln, "Die Öffentliche Verwaltung" 1993/21, s. 925.
 3. W. Taras, Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław 1992, s. 21-22.
 4. H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, tłum. i red. K. Nowacki, Wrocław 2003, s. 216-217.
 5. J. Schlecht, Behördliche Warnungen vor gesundheitsgefährdenden Produkten, Monachium 2002, s. 24.
 6. F. Wollenschläger, Staatliche Verbraucherinformation als neues Instrument des Verbraucherschutzes, "Verwaltungsarchiv" 2011/1-2, s. 21, 49.
 7. M. Radwański w: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011, s. 684.
 8. C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 563-564.
 9. M. Jeżewska-Zychowicz, Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Warszawa 2006, s. 173-175.
 10. J. Schindler, Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Warszawa 2006,, s. 234 i n.
 11. M. Sieradzka w: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008, s. 722.
 12. A. Kirstein, A.M. Nikodemska-Wołowik, Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Warszawa 2006, s. 201-202.
 13. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 285-288.
 14. S. Wymysłowski, Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Warszawa 2006, s. 251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu