BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ninard Grzegorz (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)
Tytuł
Udział klasyfikatora w procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Involvement of the Classifier in the Procedure of Classifying Soils
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 3, s. 66-81, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gleboznawstwo, Grunty rolne
Local government, Soil science, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po długim oczekiwaniu 12.09.2012 r. ukazało się rozporządzenie wydane na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rozporządzenie to - mimo istniejących wątpliwości co do statusu prawnego instytucji klasyfikatora wprowadzonej rozporządzeniem z 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów - postanowiło utrzymać tę instytucję. Niestety - jak podkreśla autor - brak jednoczesnej nowelizacji samej ustawy i wprowadzenia przepisu rangi ustawowego stanowiącego podstawę normatywną dla jej funkcjonowania nie tylko nie polepsza jakości przepisów dotyczących tej klasyfikacji, ale i podaje w wątpliwość konstytucyjność przyjętego rozwiązania. Natomiast liczba wątpliwości interpretacyjnych związanych z tą instytucją wcale nie uległa zmniejszeniu. (abstrakt oryginalny)

After a long wait, a regulation issued on the basic of the geodetic and cartographic law regarding the classification of soils appeared on 12 Septem-ber2012. This regulation - despite existing doubts as to the legal status of the institution of classifier introduced by the regulation of 1956 on the classification of soils - has upheld this institution. Unfortunately, as the author emphasizes, the lack of simultaneous amendment to the Act itself and the introduction of a regulation of the rank of an statute constituting the normative grounds for its functioning not only does not improve the quality of the regulations regarding this classification, but casts doubt over the constitutionality of the solution adopted. However, the number of interpretative doubts related to this institution has not decreased in the slightest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Felcenloben, Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - zasady aktualizacji danych, "Samorząd Terytorialny" 2012/12, s. 74.
  2. K. Bandarzewski, M. Chlipała, P. Chmielnicki, D. Dąbek, W. Kisiel, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, Warszawa 2007, s. 219-228, 234-235.
  3. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 473-474.
  4. A. Wróbel, Komentarz do art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex Omega.
  5. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 393-395.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu