BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Donocik Mariusz (Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, Sp. z o.o.), Kisiała Bogdan (Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, Sp. z o.o.), Mróz Mirosław (Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, Sp. z o.o.), Detyna Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Detyna Jerzy (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Karty kontrolne w ocenie jakości kruszyw dla budownictwa drogowego
Control Charts in the Assessment of Aggregates Quality for Road Construction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 309, s. 42-53, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki
Słowa kluczowe
Karty kontrolne, Ocena jakości
Control charts, Quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Surowcem skalnym, który wykorzystuje się jako podstawowy składnik w budownictwie drogowym, kolejowym i kubaturowym, a także jako dodatek do betonów oraz asfaltów, jest melafir. Jest on podstawowym kruszywem wydobywanym m.in. przez Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze oraz w Siedlimowicach. Chcąc zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną na rynku przedsiębiorstwa należące do koncernu "Strabag" koncentrują swoje działania na utrzymaniu wysokiej jakości kruszyw. W tym celu rozważana jest możliwość systematycznego monitoringu jakości kruszyw za pomocą znanych narzędzi SPC (Statistical Process Control). Autorzy opracowania przedstawiają przykłady zastosowania kart kontrolnych Shewharta w procesie doskonalenia jakości kruszyw (dla wybranego parametru jakościowego).(abstrakt oryginalny)

Melaphyre is the rock material that we use as a basic component for the construction of road, rail and buildings, as well as an additive to concrete and asphalt. It is the basic aggregates mined among others by Melaphyre Mines in Czarny Bór and Siedlimowice. Undertakings belonging to company "Strabag" focus its efforts on maintaining the high quality of crushed rocks because they want to improve their competitive position in the market. Hence, the possibility of systematic monitoring of quality of crushed rocks using familiar SPC (Statistical Process Control) tools is considered. The authors present the examples of Shewhart control charts use in the process of improving the quality of crushed rocks (for selected quality parameter).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Detyna B., Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  3. Karaszewski R., TQM teoria i praktyka, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2001.
  4. Myszewski J.M., Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ", Warszawa 1998.
  5. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  6. Zarządzanie jakością. Część 3. Metody kształtowania jakości w organizacji, red. W. Ładoński, K. Szołtysek, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
  7. Polska Norma, PN-EN 12620+A1, grudzień 2010, Kruszywa do betonu, Polski Komitet Normaliza- cyjny.
  8. Polska Norma, PN-EN 13043, marzec 2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych, utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, Polski Komitet Normalizacyjny.
  9. Poprawka do Polskiej Normy, PN-EN 13043:2004/AC, grudzień 2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych, utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, Polski Komitet Normalizacyjny.
  10. Poprawka do Polskiej Normy, PN-EN 13043:2004/Ap1, marzec 2010, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych, utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, Polski Komitet Normalizacyjny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu