BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martysz Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Płynność finansowa wybranych sektorów gospodarki polskiej w latach 2002-2010
Financial Liquidity of Selected Sectors of the Polish Economy in the Years 2002-2010
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 133, s. 39-57, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Gospodarka, Koniunktura gospodarcza
Financial liquidity, Economy, Business trends
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Próbując ocenić sytuację płynnościową w sektorze budowlanym, przetwórstwa przemysłowego, usług oraz handlu w latach 2002-2010, warto przyjrzeć się rysunkowi 17. Choć prezentowane na nim wskaźniki (bazujące na subiektywnych ocenach prezesów przedsiębiorstw) nie do końca ze sobą korespondują, pozwalają jednakże zaobserwować znacznie większy wpływ wahań koniunktury gospodarczej na poziom należności czy też opóźnienia ściągania należności w dwóch sektorach, tj. w usługach oraz w budownictwie. Spośród wszystkich badanych sektorów najgorzej wypada ocenić sytuację płynnościową sektora budowlanego, która już po okresie objętym badaniem (2010) pogorszyła się jeszcze bardziej23.(abstrakt oryginalny)

The analysis is aimed at the assessment of liquidity in the selected sectors of the Polish economy in the years 2002-2010. The research attempts to answer the question what factors played the key role in this process and why global crisis phenomena had a completely different impact on the financial liquidity of different sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 2. Borowski J., Czerniak A., Kapuściński M., Rosną zatory płatnicze, ucierpią zatrudnienie i inwestycje, www.obserwatorfinansowy.pl/-forma/analizy/rosna-zatory -platnicze-ucierpia-zatrudnienie-i-inwestycje/.
 3. Budownictwo w Polsce wchodzi w kolejną fazę kryzysu, Euler Hermes, www.eulerhermes. pl/pl/dokumenty/-120210_eh_budownictw.pdf, 10.02.2012.
 4. Europejski rynek budowlany: Polska w obliczu kryzysu, Euler Hermes, www.eulerhermes. pl/pl/-080619_budowlanka.pdf/080619_budowlanka.pdf, 19.06.2008.
 5. Informacje i raporty o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w latach 2002-2010, NBP, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/ koniunktura/koniunktura_archiwum.html.
 6. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2013, GUS, www. stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm.
 7. Loos M., Kapitał zamrożony w fakturach, Truck&Business Polska, 09-10.2009, www. truck-business.pl/pobierz-460.html.
 8. Październik - rekordowa liczba upadłości firm z branży budowlanej, Euler Hermes, www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/-121105_eh_upadlosci_x.pdf, 05.11.2012,
 9. Płynność finansowa - podstawowe korzyści z jej analizy, Euler Hermes, sierpień 2010, www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/-1008_plynnosc_finansowa.pdf.
 10. Raporty analityczne Coface Poland, www.coface.pl/-CofacePortal/PL/pl_PL/pages/ home/Biuro_prasowe
 11. Raport grupy Euler Germes dotyczący płynności finansowej firm w Polsce. Analiza zmian, jakie zaszły w 2008 roku, Euler Hermes, www.eulerhermes.pl/pl/090204_ rap_upalosci.pdf/090204_rap_upalosci.pdf, 04.02.2009,
 12. Transport drogowy - teoretycznie dobrze, a mimo to... początek problemów samodzielnych przewoźników?, Euler Hermes, www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/ 120326_eh_transport.pdf, 26.03.2012.
 13. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w latach 2005-2010, GUS, www.stat. gov.pl/gus/5840_1292_PLK_HTML.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu