BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki warunkujące realizację funkcji personalnej
Factors Conditioning HR Function
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (16), s. 109-118, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Personal function, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, podejmuje próbę identyfikacji czynników wpływających na realizację funkcji personalnej oraz częstości ich występowania. Ponadto autor wskazuje na czynniki warunkujące efektywność realizacji funkcji oraz blokujące jej dalszy rozwój.(abstrakt oryginalny)

In the present paper the author, based on empirical research, attempts to identify the factors affecting HR function. The author points to the factors which affect the efficiency of HR function and block its further development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Listwan T., Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 2. Baird L., Meshoulam I., Managing two fits of strategic human resource management, "Academy of Management Review" 1988, vol. 13, no. 1.
 3. Delery J.E., Doty D., Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurations. Performance predictions, "Academy of Management Journal" 1996, 39(4).
 4. Deloitte, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013. Warszawa 2013.
 5. Galbraith J.R., Designing Organizations. An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 6. Krasiński M., Wybrane aspekty różnic kulturowych pomiędzy Polakami i Japończykami wpływające na zarządzanie filiami japońskich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] "Studia z zarządzania międzykulturowego", red. Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, SAN, Łódź 2012.
 7. Lengnick-Hall M.L., Lengnick-Hall C.A., Andrade L.S., Drake B., Strategic human resource management: The evolution of the field, "Human Resource Management Review" 2009, no. 19.
 8. Meshoulam I., Baird L., Proactive human resource management, "Human Resource Management" 1987, vol. 26.
 9. Miles R.E., Snow C.C., Designing strategic human resources systems, "Organizational Dynamics" 1984, 13(1), s. 36-52.
 10. Pocztowski A., Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 11. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 12. Szumowski W., Nowy model funkcji HR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 137, Wrocław 2011.
 13. Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 14. Way S.A., Johnson D.E., Theorizing about the impact of strategic human resource management, "Human Resource Management Review" 2005, no. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu