BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Teoria strukturacji Anthony'ego Giddensa i jej wykorzystanie w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej
Anthony Giddens' Structuration Theory and its use in Management Accounting Research
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2013, t. 73, nr 129, s. 147-162, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Badania empiryczne, Przegląd literatury
Management accounting, Empirical researches, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja strukturacji stawia sobie za cel zrozumienie praktyk społecznych określonych w czasie i przestrzeni oraz leżących u ich podstaw zjawisk społecznych, a także ich wpływu na działania ludzi - aktorów społecznych. Dlatego też staje się ona coraz częściej przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się problematyką rachunkowości zarządczej, stwarzając nowe ramy teoretyczne dla prowadzonych badań. Celem artykułu jest przybliżenie istoty teorii strukturacji, ze wskazaniem jej najważniejszych elementów, oraz określenie roli, jaką ta teoria odgrywa w badaniach nad istotą i naturą rachunkowości zarządczej. Omówione zostały przykłady najważniejszych badań, w których wykorzystano koncepcję strukturacji, oraz problemy związane z jej zastosowaniem. (abstrakt oryginalny)

The structuration theory is aimed at understanding social practices defined in time and space and the underlying social phenomena as well as their effect on the activities of social actors. Therefore, this theory is becoming increasingly of interest to researchers in management accounting issues, providing them with new theoretical framework for the study. The aim of this paper is to present the essence of structuration theory, indicating the most important elements of the concept, and to determine the role that this concept plays in the study of the nature of management accounting. The author discusses the most important examples of studies that have used the concept of structuration and the problems associated with its use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer M.S. (1995), Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Archer M.S. (2000), Being Human: the Problem of Agency, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Bagguley P. (2003), Reflexivity contra structuration, "Canadian Journal of Sociology", vol. 28, no. 2, s. 133-152.
 4. Baxter J., Chua W.F. (2003), Alternative management accounting research - whence and whither, "Accounting, Organizations and Society", vol. 28, s. 97-126.
 5. Berard T.J. (2005), Rethinking practices and structures, "Philosophy of the Social Sciences", vol. 35, no. 2, s. 196-230.
 6. Boland R.J. (1993), Accounting and the interpretive act, "Accounting, Organizations and Society", vol. 18, no. 2-3, s. 125-146.
 7. Burns J., Scapens R.W. (2000), Conceptualizing management accounting change: an institutional framework, "Management Accounting Review", vol. 11, no. 1, s. 3-25.
 8. Busco C. (2009), Giddens' structuration theory and its implications for management accounting research, "Journal of Management and Governance", vol. 13, s. 249-260.
 9. Caglio A. (2003), Enterprise Resource Planning systems and accountants: towards hybridization?, "European Accounting Review", vol. 12, no. 1, s. 123-153.
 10. Collianicos A. (1985), Anthony Giddens: a contemporary critique, "Theory and Society", vol. 14, s. 133-166.
 11. Collier P. (2001), The power of accounting: a filed study of local financial management in a police force, "Management Accounting Research", vol. 12, s. 465-486.
 12. Craib I. (1992), Anthony Giddens, Routledge, London, New York.
 13. DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983), The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, "American Sociological Review", vol. 48, s. 147-160.
 14. DiMaggio P.J., Powell W.W. (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago.
 15. Engund H., Gerdin J. (2008), Structuration theory and mediating concepts: pitfalls and implications for management accounting research, "Critical Perspective on Accounting", vol. 19, s. 1122-1134.
 16. Engund H., Gerdin J. (2012), Structuration theory in accounting research: application and applicability, "Critical Perspective on Accounting", doi:10.1016/j.cpa2012.10.001.
 17. Englund H., Gerdin J., Burns J. (2011), 25 years of Giddens in accounting research: achievements, limitations and the future, "Accounting, Organizations and Society", vol. 36, s. 494-513.
 18. Giddens A. (1979), Central Problems in Social Theory, London, MacMillan.
 19. Giddens A. (1983), Constitution of Society. An Outline of the Theory of Structuration, Polity Press. Cambridge.
 20. Giddens A. (1991), Structuration theory: past, present and future, [in:] C.G.A. Bryant, D. Jary (eds.), Giddens' Theory of Structuration: A Critical Appreciation, Routledge, London, s. 201-221.
 21. Giddens A. (2002), Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Nomos, Kraków.
 22. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 23. Granlund M. (2001), Towards explaining stability in and around management accounting systems, "Management Accounting Research", vol. 12, s. 141-166.
 24. Granlund M. (2003), Management accounting system integration in corporate mergers: a case study, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 16, issue 2, s. 208-243.
 25. Kolasa-Nowak A. (2003), Władza w społeczeństwie: współczesna refleksja socjologiczna o relacjach władzy, "Kultura i Historia", nr 5.
 26. Kołodziej-Durnaś A. (2004), O teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa jako poszukiwaniu trzeciej drogi w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 27. Macintosh N.B., Scapens R.W. (1990), Structuration theory in management accounting, "Accounting, Organizations and Society", vol. 15, s. 455-477.
 28. Macintosh N.B., Scapens R.W. (1991), Management accounting and control systems: a structuration theory analysis, "Journal of Management Accounting Research", vol. 3, s. 131-158.
 29. Northcott D. (1998), A case study of capital investment decision-making: exploring practice and (structurating) theory, paper presented at APIRA conference, August, Osaka, Japan.
 30. Roberts J., Scapens R.W. (1985), Accounting systems and systems of accountability: understanding accounting practices in their organisational contexts, "Accounting, Organizations and Society", vol. 10, s. 443-456.
 31. Scapens R.W. (2006), Understanding management accounting practices: a personal journey, "British Accounting Review", no. 38, s. 1-30.
 32. Scapens R.W., Macintosh N.B. (1996), Structure and agency in management accounting research: a response to Boland's interpretive act, "Accounting, Organizations and Society", vol. 21, no. 7, s. 675-690.
 33. Szacki J. (2010), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu